www.tillverkning-sverige.com
Norgren

Norgren visar högkvalitativa komponenter och kompletta system för CNG-branschen på NGVA Europa

Internationella marknadsledaren inom pneumatisk rörelse och vätskereglerteknik, Norgren, kommer att visa sina komponenter och systemlösningar för CNG-branschen (compressed natural gas) på NGVA Europe i Göteborg den 11-13 juni (monter C15).

Norgren visar högkvalitativa komponenter och kompletta system för CNG-branschen på NGVA Europa
Norgren kommer att belysa innovationer i två viktiga tillämpningsområden - ventilramper för prioriterad panel- och dispenserkontroll och högtryckregulatorer samt proportionella ventiler för CNG-tryckreglering. Viktiga produkter som ställs ut kommer att omfatta CNG-ventilrampslösningar samt lösningar för högtryckskontroll.

Jon Taylor, Global Sector Head for Energy vid Norgren kommenterar: "NGVA Europe är den perfekta plattformen för Norgren när det gäller att visa upp företagets marknadsledande energilösningar för den globala CNG-sektorn. Vi har ett oöverträffat sortiment av högkvalitativa komponenter och kompletta systemlösningar som erbjuder tekniska fördelar eftersom de uppfyller de särskilda krav som ställs inom den komprimerade naturgasindustrin.

"Samtliga jobbar med tryck upp till 350 bar och de är konstruerade för att hjälpa till att öka energieffektiviteten, förbättra miljön genom förenklad leverans av CNG i fordon och eliminera förluster, samt optimera säkerheten i CNG-systemen."

CNG-ramplösningar
Med 75 års tillverkningserfarenhet av sofistikerade magnetventiler är Norgren trygga när det gäller tillförlitligheten och prestandan i sina produkter, och erbjuder nu värdeadderande lösningar genom att integrera företagets beprövade ventilteknik i kundanpassade ventilramper.
Typiska system som finns i prioritetspaneler och dispensrar använder CNG för att driva roterande manöverdon, vilka i sin tur öppnar och stänger kulventiler. Alternativt är ett tryckluftssystem installerat, och tryckluft används då för att driva det roterande ställdonet.

Genom att välja Norgrens lösning – som omfattar ramplösningar från Buschjost – ersätts varje CNG-linje som tidigare bestod av kulventil, roterande ställdon och pilotventil av en magnetventilsramp med integrerade backventiler och filter. Fördelarna är bland annat en betydande ökning av systemets driftsäkerhet, minskade installationskostnader, förenklad service, inga gasförluster till atmosfären, inget krav på ett tryckluftssystem, minskat antal komponenter och kopplingar samt en minskning av potentiella läckagevägar. CNG-ramplösningen omfattar vanligtvis tre, sex och elva grenrör beroende på applikation.

Lösningar för högtryckskontroll
Norgren erbjuder beprövade lösningar för kontroll av högtrycksgas vid utloppet från kompressorn och i nedströms applikationer med tryckreduceringssteg såsom dispensern. Produkter i Norgren-montern kommer att omfatta lösningar för högtryckskontroll från Norgrens IVP-sortiment, såsom fjäderladdade regulatorer som styr utloppstrycket över ett område av inloppstryck och flöden, och kupolladdade regulatorer (dome loaded) som fungerar på samma sätt men använder tryck i regulatorkupolen för att applicera kraft till styrelementet.
Från Norgrens IMF-sortiment kommer även att visas proportionella tryckkontrollventiler och kupolladdade regulatorer som styr utloppstrycket via en elektrisk signal. Dessutom visas övertrycksventiler där ventilen öppnas om inloppstrycket stiger över det förinställda trycket.

För ytterligare information besök www.norgren.com
Norgren visar högkvalitativa komponenter och kompletta system för CNG-branschen på NGVA Europa

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare