www.tillverkning-sverige.com
Leuze SE

Leuzes nya internationella distributionscenter är igång efter bara ett års byggande

För ett år sedan sattes det första spadtaget för Leuzes nya internationella distributionscenter nära Leuzes huvudkontor. Idag, ett år senare har byggandet slutförts enligt plan och centret kom igång i slutet av juli. Från och med detta datum förses Leuzes dotterbolag samt nationella och internationella kunder från nya anläggningen i Unterlenningen.

Leuzes nya internationella distributionscenter är igång efter bara ett års byggande
Leuzes nya distributionscenter i Unterlenningen, nära företagets huvudkontor i Owen/Teck.

Owen, 24 juni 2020 - »Ny distributionslogistik var nödvändig på grund av företagets stadiga tillväxt de senaste åren samt vår ökande globala inriktning», säger Leuzes VD Ulrich Balbach som förklaring till varför ett nytt internationellt distributionscenter byggdes i Unterlenningen, nära Leuzes huvudkontor. »Snabba svars- och leveranstider samt fungerande logistikkedjor är avgörande, särskilt när det gäller systemrelevanta områden. Coronaviruspandemin har aktualiserat kraven på fungerande logistik ännu mer vilket gör att den nya anläggningen ligger helt rätt i tid», förklarar han. »Därför har investeringsbeslutet legat fast, trots den ekonomiska nedgången. Med denna satsning presenterar Leuze ett tydligt budskap kring företagets tillväxtmål och framtid», säger Balbach.
 
Idrifttagning i slutet av juli
 
Det nya distributionscentret startade sin verksamhet endast ett år efter igångsättningen. Det är 4 000 kvadratmeter stort i det första stadiet och omfattar för närvarande 40 000 containerutrymmen. Det nödvändiga utrymmet har redan reserverats för en expansion till norr och Leuze har redan börjat planera för den fortsatta utvecklingen. Sedan slutet av juli förses alla nationella och internationella Leuze-kunder och dotterbolag från Unterlenningen. Med en totalyta på 80x45x10 meter erbjuder den nya byggnaden det utrymme som krävs för inkommande och utgående varuhantering, en automatisk lagerlokal för mindre komponenter (AKL) samt förvaring, plockning och leverans. I centrum av den nya byggnaden finns lagret för små reservdelar med en yta av på 65 x 10 meter och en höjd på 16 meter. Byggnads- och rumskonceptet är ljust och inbjudande. Kupoler av glastak och attraktiva kontorsarbetsplatser gör det möjligt för anställda att arbeta i en ljus miljö som badar i dagsljus.
 
Showroom för egna Leuze-sensorer
 
Intralogistiksystemen installerades av Leuze-kunden Gebhardt Fördertechnik som partner för intern logistik och innovativ materialflödesteknik. »I egenskap av sensorexpert var det en självklarhet för oss att använda våra egna sensorer för materialflödesprocesserna i vårt distributionscenter, inte minst för att intralogistik är en av våra kärnkompetenser och en viktig bransch för oss», förklarar Ibrahim Zuva, Director of Logistics och ansvarig för projektet. Sensor People har samlat djupgående, specifik tillämpningskunskap inom intralogistik under många decennier. Denna kompetens kan användas på olika tillämpningar varav en sådan är intralogistik. »Naturligtvis använder vårt nya Leuze-distributionscenter ett brett utbud av våra egna sensorer för många olika uppgifter - det är ett veritabelt showroom för Leuzes expertis inom intralogistik», betonar Zuva.
 
Satsning på hållbarhet och miljöskydd
 
»För oss var det ingen tvekan om att miljöskydd och hållbarhet måste vara en del av den nya konstruktionen», säger Zuva. Miljö- och kvalitetspolicyn är en integrerad del av Sensor Peoples företagsstrategi. Under byggandet av interiören var byggnadens exteriör redan försedd med grönska, och nya träd planterades runt omkring. Byggnaden kunde således integreras optimalt i det naturliga landskapet i Lenninger-dalen. »Baserat på vårt mål att hålla koldioxidutsläppen så låga som möjligt, utvecklade vi ett unikt energikoncept, som uppfyller KfW55-standarden, för det nya distributionscentret. Förutom LED-belysning inkluderar detta ett solcellssystem som kan producera upp till 220 KWP kraft», förklarar Balbach. »Detta gör att vi kan täcka hela energibehovet under sommarmånaderna. För den extra externa energin som behövs används endast resursbesparande primära och sekundära material och certifierad 100% grön el som erhålls från förnybara energikällor».
 
 

Leuzes nya internationella distributionscenter är igång efter bara ett års byggande
Figur 2: Från slutet av juli förses nationella och internationella Leuze-kunder och dotterbolag från anläggningen i Unterlenningen.


Leuzes nya internationella distributionscenter är igång efter bara ett års byggande
Figur 3: Installationen av intralogistiksystemen utfördes av Leuze-kunden Gebhardt Fördertechnik som är partner för intern logistik och innovativ materialflödesteknik.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare