www.tillverkning-sverige.com
Leuze Scandinavia

Leuzes nya ODT 3C-sensor är en 2-i-1-lösning som är anpassad för avståndsmätning via I/O-link och närvarodetektion

Denna innovativa sensor är därför lämplig för ett brett utbud av automatiserade industriella tillämpningar.

Leuzes nya ODT 3C-sensor är en 2-i-1-lösning som är anpassad för avståndsmätning via I/O-link och närvarodetektion

Den nya ODT 3C-sensorn från Leuze överför både både digital signal för närvaro och mätinformation till styrsystemet via IO-Link - en effektiv och ekonomisk 2-i-1-lösning.


Finns det ett föremål på transportbandet? Om svaret är ja, vilken är dess position eller avstånd i förhållande till maskinen? Dessa, är typiska situationer som behöver lösas i många olika industriella tillämpningar och processer. Förut löstes dessa problem genom att använda fler olika sensorer.

Med ODT 3C behövs bara en enda enhet eftersom sensorn kan överföra både digital signal för närvaro och mätinformation till styrsystemet, vilket gör den till en effektiv och ekonomisk allt-i-ett-lösning.

Flexibilitet i en enda sensor
ODT 3C överför mätvärden och omfattande diagnostiska data via IO-Link. Uppgifterna inkluderar temperaturvärden, varningar och signalkvalitet. Den har en imponerande svart-vit egenskap (< ± 3 millimeter vid 150 millimeter). Arbetsområdet kan enkelt justeras via inlärningsknappen, "teach-wire" eller IO-Link. Den nya sensorn erbjuder också imponerande funktionssäkerhet där aktiv dämpning av omgivningsljus förhindrar felaktig signal, även när den utsätts för direkt ljus från LED-belysning. Lysdioder som är lätta att se från alla sidor gör att man snabbt kan avläsa status för ODT 3C. Två oberoende digitala utgångar och sensormodeller med varningsutgång eller liten ljuspunkt (pinpoint) är några av sensorns funktioner. Detta gör det möjligt för anläggningsoperatörer att använda ODT 3C flexibelt i en mängd olika tillämpningar.


Leuzes nya ODT 3C-sensor är en 2-i-1-lösning som är anpassad för avståndsmätning via I/O-link och närvarodetektion

Driftsområdet för ODT 3C kan ställas in numeriskt via IO-Link, och även mycket exakt tack vare kalibrering av enheten och nästan reflektionsoberoende på avstånd (distans).


Leuzes nya ODT 3C-sensor är en 2-i-1-lösning som är anpassad för avståndsmätning via I/O-link och närvarodetektion


Tack vare dämpning av omgivande ljus påverkas inte Leuzes ODT 3C-sensorn av direkt ljus från LED-belysning. Detta förhindrar felaktig signal och ökar sensorns funktionssäkerhet.


Leuzes nya ODT 3C-sensor är en 2-i-1-lösning som är anpassad för avståndsmätning via I/O-link och närvarodetektion

I ett exempel från livsmedelsindustrin, rullar en maskin ut deg för bakverk. ODT 3C-sensorn riktas mot degen. Den skickar ett avståndsvärde till styrsystemet. Målet är att reglera degen inom ett optimalt avståndsområde på 100-120 mm. Om sensorn känner av ett mätvärde utanför målområdet, justerar transportbandets motorer hastigheten på transportbandet. Mätvärdet utvärderas i processdata via IO-Link. Dessutom överförs diagnostikdata till styrsystemet via IO-Link för Industry 4.0-ändamål.


  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare