www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB hjälper Anglo American - Technical Solutions genom att utöka expertis inom gruvautomation

ABB Ability System 800xA installerades för att möjliggöra kontinuerligt laboratorietestarbete för processoptimering och processutvecklingsstudier för att stödja smält- och raffineringsverksamheten i Sydafrika.

ABB hjälper Anglo American - Technical Solutions genom att utöka expertis inom gruvautomation

ABB har tillhandahållit automatiseringsexpertis och mjukvarulösningar, licensiering och utbildning till Anglo American Technical Solutions (TS) i Johannesburg, ett tekniskt och analytiskt supportcenter för det globala gruvföretaget.

Anläggningen är en del av Anglo Americans teknik och hållbarhetsfunktion som ger teknisk expertis och analytiskt stöd till deras verksamheter på flera kontinenter inom mineralbearbetning och hydrometallurgi, i form av processutveckling och testning eller utvärdering.

ABB Ability System 800xA, rankat av ARC:s rådgivande grupp som världens #1 DCS-plattform (distribuerat styrsystem) under de senaste 20 åren, kan implementera avancerade processkontrollmetoder. Systemet har installerats och integrerats med befintlig laboratorieinfrastruktur på avdelningen Extractive Metallurgy på TS.

För metallurgister är systemet intuitivt i deras processutveckling och testarbete samt flexibelt för att möjliggöra ändringar av kontrollgränssnittet mellan experimentella inställningar, vilket ofta kräver snabb och enkel övergång på grund av det dynamiska och ständigt föränderliga testarbetet i mindre skala.

ABB:s teknikinput kommer så småningom att möjliggöra laboratorieutvidgning, större modifiering av experimentella inställningar och möjliggöra exakt kontrollfunktionalitet. Styrsystemet möjliggör också expansion och applicering i mini-pilotanläggningar för hydrometallurgiskt testarbete.

Avgörande är att styrsystemet tillåter experiment att köras under längre tider utan konstant övervakning. Den omedelbara tillämpningen av tekniken kommer att ske i hydrometallurgiska lakningsexperiment, som har potential att skalas upp och implementeras på plats. Avancerade processkontrollmetoder möjliggör fortsatt optimering och finjustering av kontrollmetoden baserat på den specifika och unika kemiska, metallurgiska och mineralogiska komplexiteten för varje experiment.

”Övergången från det nuvarande systemet med begränsad kapacitet till ABB Ability System 800xA är en stor spännande förändring i vårt arbete på Technical Solutions”, säger Nico Groenewald, metallurgist vid avdelningen Extractive Metallurgy på Technical Solutions. "Det är ett utmärkt exempel på där processkontroll och vårt innovationsledda tillvägagångssätt för hållbar gruvdrift samlas för att förbättra nuvarande processer och utveckla nya för att förbättra människors liv på ett säkert, hållbart och ansvarsfullt sätt."

”Installationen av ABB Ability System 800xA säkerställer att Anglo American Technical Solutions nu har det modernaste, funktionella systemet som finns tillgängligt på marknaden. Det kommer att förbättra och komplettera de nuvarande testprocesspaketen, säger John Manuell, chef - Local Division (Process Industries), ABB, Sydafrika. ”Det ger nya processkontrollfunktioner som kommer att optimera testarbete och förbättra funktionaliteten så att metallurgister kan interagera med systemet på ett mycket bättre och mer användarvänligt sätt, vilket i slutändan möjliggör att mer exakta experimentdata samlas in.”

”Vi har åtagit oss att tillhandahålla de bästa innovativa teknologilösningarna till teamet på Technical Solutions för att stödja deras centers digitala omvandling. Denna världsledande automatiseringsplattform från ABB kommer att ge en bas för många framtida digitala initiativ, såsom avancerad dataanalys, KPI-visualisering och rapportering, och anslutning till övergripande informationssystem.”

ABB Ability System 800xA är också ett sömlöst integrerat kraft- och processkontrollsystem, ett säkerhetssystem och en möjliggörare för samarbete med kapacitet att förbättra ingenjörseffektivitet, operatörseffektivitet och utnyttjandet av befintlig utrustning.

ABB är en betrodd partner till gruvindustrin och levererar elektrifiering, automatisering och digitala lösningar, produkter och tjänster som täcker hela värdekedjan från gruva till hamn. ABB förenar utrustning, system och människor för att göra gruvdriften effektivare, säkrare och mer lönsam och bygger på världsomspännande expertis, de bästa människorna, teknologin och domänkunskapen från mer än ett sekel av elektrifiering och processkontroll i gruvor. ABB:s unika expertis ligger i att sömlöst integrera el-, automations- och digitala applikationer i konstruerade lösningar för att hjälpa gruv- och mineralbearbetningskunder att optimera sin verksamhet och möta utmaningarna för framtida gruvdrift.

www.abb.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare