www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB tar energieffektiva elmotorer till nästa nivå

Genom att uppgradera och byta ut äldre elmotorer till ABB:s ultraeffektiva SynRM IE5, med cirka 50 procent lägre energiförluster än en IE2-klassad motor, erhåller användare en mer energieffektiv och hållbar lösning, med högre tillförlitlighet.

ABB tar energieffektiva elmotorer till nästa nivå
ABB:s SynRM IE5 är det nya förstahandsalternativet för energieffektiv drift.

ABB:s prisvinnande och uppmärksammade synkrona reluktansmotor (SynRM) är ett nytt förstahandsval för att möta ökade globala krav på förbättrad energieffektivitet. Dessa motorer uppfyller nu den nya energiklassen IE5 ultra-premium, fastställd av International Electrotechnical Commission (IEC).

Ultraeffektiva SynRM IE5 erbjuder upp till 50 procent lägre energiförluster och sänker energiförbrukningen betydligt jämfört med den vanligt förekommande motortypen induktion i IE2-utförande. ABB presenterade SynRM redan 2011. Det har gjorts flera studier som visar på energibesparingar på upp till 25 procent, beroende på användnings- och driftsförhållanden.

Energiklass IE5 är möjlig att uppnå tack vare en konstruktion som kombinerar fördelarna med teknik som utnyttjar permanenta magneter med induktionsmotorns enkla och robusta konstruktion och dess servicevänlighet. En energieffektiv och hållbar produkt bör ge så litet avtryck som möjligt. Därför används inte sällsynta jordartsmetaller som är vanligt förekommande i magneter.

“Klimatförändringar och ett ökat miljömedvetande och vilja att ta ansvar driver på stora förändringar i alla branscher”, säger Stellan Rosenquist, produkt- och marknadschef för lågspänningsmotorer på ABB Motion i Sverige.

“Med vår ultraeffektiva IE5-motorlösning har vi antagit utmaningen att ta fram motorer som uppfyller den högsta energiklassen. Den här motortypen erbjuder industrin stora möjligheter att minska både energianvändning och livscykelkostnad. ”

Ytterligare fördelar med SynRM IE5 är lägre temperatur i lager och lindning, vilket ger ökad driftsäkerhet och livslängd. Motorernas konstruktion bidrar dessutom till lägre ljudnivå vilket skapar bättre arbetsmiljö.

SynRM IE5 lämpar sig för användning i en rad olika krävande användningsområden inom industrin. Motorerna erbjuder noggrann varvtalsstyrning och hög verkningsgrad över hela varvtalsområdet, även vid dellast. Det är enkelt att uppgradera och byta ut induktionsmotorer i standardutförande på pumpar, i fläktar och kompressorer, så väl som i mer krävande användningsområden som extruders, omrörare, vinschar och transportbanor. SynRM IE5 kan i de allra flesta fall enkelt ersätta befintliga induktionsmotorer eftersom de följer samma standard för stomstorlekar och uteffekter, utan behov av kostsamma mekaniska modifieringar.

SynRM IE5 uppfyller kraven enligt IEC TS 60034-30-2 och är tillgänglig i effektområdet från 5,5 upp till 315 kilowatt (kW) i axelstorlekar IEC 132 - 315. De kan specificeras som del av ett energieffektivt motor-drivpaket med ABB:s frekvensomriktare.

www.abb.com
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare