www.tillverkning-sverige.com
NSK

Tunga industrier vinner fördelar med NSK:s sfäriska rullager

NSK producerar miljarder lager per år för en mängd olika tillämpningar och industrier. Företagets sortiment av högkvalitativa sfäriska rullager växer stadigt i tunga industrier som stenbrott och gruvdrift, stål och metall och papperstillverkning. NSK:s sfäriska rullager tillverkas i Japan och har visat prov på sin förmåga att motstå haverier och slitage under krävande driftsförhållanden med bland annat konstanta vibrationer, värme och stötar.

I sortimentet utmärker sig NSKHPS-serien (High Performance Standard). Dessa sfäriska rullager behåller dimensionsstabilitet även i miljöer med hög temperatur och klarar höga radiella och måttliga axiella belastningar. Prestandautvecklingarna hos dessa lager omfattar tät radialspelstolerans, extra precision på inre diametern och och ytterdiametern, och extra ytbearbetade samt speciellt värmebehandlade rullar med överlägset motstånd för stötbelastning.

NSKHPS-lager, med sin högre dynamiska belastning, levererar inte bara dubbel livslängd jämfört med branchstandardlager, utan minskar även underhållskrav och kostnader. Ytterligare egenskaper hos dessa lager inkluderar 20% högre hastighetskapacitet och en standard termisk stabiliseringstemperatur på 200°C. Som ett resultat av detta har de senaste tillämpningarna inom stål- och metallsektorn inbegripit framgångsrika lagerlösningar i ett varmvalsverk, en travers i ett stålverk, cirkulationsfläktar i malmberedningsmaskiner, bara för att nämna några.

Tillverkningen av NSKHPS-sortimentet, i likhet med alla sfäriska rullager från NSK, sker i Japan. De tillverkas i enlighet med internationella ISO-standarder och har vunnit internationellt anseende för sin höga prestanda och kvalitet. NSK håller dessutom ett betydande sortiment i sina distributionscentra över hela Europa för snabb och smidig leverans till sina kunder.

Sfäriska rullager från NSK innehåller också många specialkonstruktioner och tekniska lösningar. De tillgängliga varianterna inkluderar vibrationsskärm, sealed-clean, MO (Molded-Oil), avtagbar tätning, trippelring, tyst och låg vibration och extremt stora splitvarianter.

NSK:s sfäriska rullager för vibrerande skärm har lång livslängd och gör det möjligt för vibrerande maskiner (för att separera malm och mineraler) vid gruvanläggningar att fungera under långa, kontinuerliga perioder. Den långa livslängden beror på den speciella ytan på den yttre ringens rullbana som kontrollerar rullarnas glidning.

En annan variant av NSK:s sfäriska rullager som visat sig vara populärt i tunga industritillämpningar är den förseglade serien Sealed-Clean. Dessa lager är försedda med fjäderbelastade nitrilgummitätningar som har en perifer kula för att hindra dem från att separeras från lagret i ståltillverkningsutrustning. Förutom att hålla borta föroreningar håller tätningen kvar smörjmedlet.

Ytterligare sfäriska rullager i NSK-portföljen inkluderar MO-serien (Molded-Oil), som har smörjning baserat på ett egenutvecklat oljeimpregnerat material, vilket ger en optimal lösning för frätande och dammförorenande miljöer. Det finns också en serie med avtagbar tätning, vilken uppnår lång livslängd och utmärkt tätningsprestanda under svåra förhållanden som i stenbrott och gruvdrift. NSK:s trippelring-serie finner nästan exklusiv användning inom papperstillverkning, speciellt för att stödja variabla kronade pressvalsar på drivsidan, där fördelningen av bärbelastning är viktigast. Den ultrastora split-serien gör det möjligt för slutanvändare att spara dagar på underhållstid när de byter ut lagren i en stålkonverterare. NSK:s tysta lågvibrationsserie talar för sig själv. Här hjälper optimerade interna avstånd till att minska körljud, vilket är en särskild fördel i höghastighetstillämpningar.

Ytterligare i listan över NSK:s sfäriska rullager är SWR-serien (Super Wear Resistant), som använder en speciell stålkomposition med noggrant kontrollerade nivåer av bibehållen austenit och patenterad värmebehandling. SWR-lager är avsedda för tillämpningar inom stålindustrin, där användarna får fördelar såsom förbättrad slitstyrka, längre livslängd och förbättrad hårdhet i ytterringens kärna.

NSK erbjuder också TL-lager (tough and long life) som har visat sin förmåga inom papperstillverkning, särskilt i maskinsektioner med hög temperatur som torkvalsar. De unika egenskaperna hos TL-lagren inkluderar större motståndskraft mot ringspänningar, vilket minskar inre ringfrakturer och levererar mer än dubbelt så lång livslängd som konventionella lager med standardvärmebehandling.

Sist men inte minst är den nyligen introducerade ECA-serien med en patenterad burdesign som lovar nya nivåer av produktivitet, tillförlitlighet och lastkapacitet. Den optimerade buren minskar inre spänningar och eliminerar behovet av en styrring, vilket ger fördelar vid användning i stål- och gruvmaskiner.

För att stödja sina sfäriska rullager kan NSK tillföra värde på många andra sätt, såsom minskning av lagerhållning hos kunden, förbättrad kundkompetens genom riktad utbildning, inspektions- och/eller installationstjänster på plats och tillhandahållande av tekniska rapporter och smörjningsanalyser.

Ytterligare information om NSK sfäriska rullager finns på: www.nskeurope.com/en/products/roller-bearings/spherical-roller-bearings.htm

NSK:s sfäriska rullager, som finns i många specialkonstruktioner och tekniska lösningar, motstår haverier och slitage under krävande driftsförhållanden som inkluderar konstanta vibrationer, värme och stötar


Tunga industrier vinner fördelar med NSK:s sfäriska rullager
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare