www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK:s trippel-läpptätning ger fulländat lagerskydd

Lager som fungerar under förhållanden med hög grad av förorening måste ha många egenskaper där mycket effektiv tätning är högprioriterat. Utöver detta måste dessa lager vara kostnadseffektiva och ge enkel, snabb och bekväm montering och demontering, inklusive förmågan att motverka eventuell feljustering under montering. NSK:s Self-Lube®-lagerenheter med trippel läpptätning möter samtliga dessa krav och har därför blivit en efterfrågad lösning i tillverkningsanläggningar samt hos OEM-tillverkare.

Self-Lube®-lagerenheter hjälper användarna att klara extrema utmaningar genom en bred portfölj av pålitliga insatslager och lagerhus. Dessa kostnadseffektiva enheter ger en enkel och snabb lösning för montering av lager utan behov av komplexa hus eller speciella axelarrangemang. Self-Lube®-enheter har alla funktioner som är nödvändiga för att enkelt kunna fästa ett lager på en ram och en axel.

Först bland fördelarna är den specialutvecklade trippel-läpptätningen, en gjuten nitriltätning i ett stycke med tre tätande läppar. Fäst vid en skyddande sköld i pressat stål (säkrad i den yttre ringen), ger trippel-läpptätningen en mycket effektiv tätningsdesign som skyddar lagret vid svåra förhållanden såsom damm, sand, vatten eller uppslamning.

Bland ett växande antal som valt Self-Lube®-lagerenheter med trippel läpptätning är en tillverkare av trumtvättmaskiner, för rengöring av grönsaker före bearbetning eller förpackning. Trumtvättmaskinens lager doppas i vatten vid varje rotation av trumman. På grund av vattentvätt och korrosion visade det sig nödvändigt att byta ut lagren var tredje månad. För att hitta en lösning på problemet och minska underhållskostnaderna bjöd företaget in NSK:s expertteam för att undersöka problemet.

Efter en fullständig granskning av tillämpningen och lagerfelanalys rekommenderade NSK företagets Self-Lube®-lagerenheter med trippel läpptätning, som är en perfekt lösning där lager utsätts för vattenföroreningar. De nya lagren ökade livslängden av lagren med mer än 7 månader (minst 133% förbättring). Som ett resultat av detta sparar tillverkaren av trumtvättmaskiner 56 600 euro i utbytes- och underhållskostnader för lager varje halvår.

Self-Lube® lagerenheter består av ett insatslager och ett hus. Insatserna är spårkullager tillverkade i den populära 6200-serien, med integrerade designfunktioner som gör dem mer funktionella och mångsidiga än vanliga kullager. Self-Lube®-insatser passar inte bara det breda utbudet av RHP-hus som finns hos NSK, utan även tillämpningar där användarens egna hus föredras.

NSK erbjuder ett brett sortiment av olika storlekar tillsammans med olika axellåsarrangemang - inklusive ställskruv och excentrisk låskrage. Dessutom reducerar förlängda smörjningsintervaller avsevärt underhållskostnaderna och ökar produktiviteten för maskiner.

1) I trumtvättmaskiner för grönsaker doppas lagren i vatten vid varje rotation av trumman. Foto: iStock.com/zlikovec


NSK:s trippel-läpptätning ger fulländat lagerskydd

2) Self-Lube®-lagerenheter med trippeltätade insatslager är idealiska för tillämpningar där lager utsätts för vattenföroreningar. Foto: NSK


NSK:s trippel-läpptätning ger fulländat lagerskydd
 
3) NSK:s specialutvecklade trippeltätning är en gjuten nitriltätning i ett stycke med tre tätande läppar för maximalt skydd mot föroreningar. Foto: NSK


NSK:s trippel-läpptätning ger fulländat lagerskydd
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 15 000+ IMP-följare