www.tillverkning-sverige.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Dynamisk lutningssensor med unik vinkelstabilitet

Har du någonsin försökt att hänga en tavla rakt med hjälp av ett vattenpass? Ja, det är lätt —bubblan indikerar när bilden hänger horisontellt. Har du någonsin försökt att hålla skopan på en hjullastare horisontellt medan maskinen accelererar, bromsar eller kör på en grusväg eller i potthål? Nej, naturligtvis inte – varken ett vattenpass eller ens en statisk lutningssensor kan ge ett pålitligt värde i detta fall!.

Dynamisk lutningssensor med unik vinkelstabilitet

IMU F99 med J1939

Statiska lutningssensorer når snabbt sina gränser när de används med maskiner som rör sig dynamiskt, som t.ex vindkraftverk, AGV:er och anläggningsmaskiner eller maskiner inom jordbruk och skogsbruk. Detta beror på att statiska lutningssensorer upptäcker förändringar i vinkeln, baserat på gravitationsaccelerationen som alltid är på samma axel. Alla ytterligare accelerationer som utlöses, t.ex. genom att bromsa eller köra över ett hål, orsakar betydande interferens som gör tillförlitlig vinkelmätning omöjlig.


Dynamisk lutningssensor med unik vinkelstabilitet
IMU F99 används för att fastställa bommens vinkel på en grävmaskin. 

Den dynamiska lutningssensorn IMU F99 har utvecklats speciellt för denna typ av applikation. I sensorns kärna mäts både rotationshastighet och acceleration i alla de tre rumsliga riktningarna och slås sedan samman till en intelligent algoritm för att producera ett vinkelvärde. Detta gör det möjligt att uppnå en tillförlitlig vinkelutgång. Ändå är det tydligt att de olika typerna av maskinrörelser gör att rotationshastigheten och accelerationen måste slås samman på ett sätt som är anpassat till den specifika maskinen. Pepperl+Fuchs erbjuder därför en unik och användarvänlig justeringsinställning så att positionsmätningar kan utföras på en hjullastare, bulldozer, kran och liknade med endast en enhet.

Dynamisk lutningssensor med unik vinkelstabilitet
IMU F99 används för att avgöra nyttolasten på en hjullastare. 

IMU F99 tillhandahåller också rotations- och accelerationshastigheterna för var och en av de tre axlarna parallellt med vinkelutgång. Detta innebär att produkten kan användas i ett brett spektrum av applikationer. Enheten kan till exempel användas för att bestämma rotationshastigheten för vindturbiner. Samtidigt kan den också övervaka bladens accelerationshastigheter, som kan fluktuera när oönskad is bildas på bladen. På det här sättet är det möjligt att kontrollera rotationshastigheten och utföra prediktivt underhåll på vindturbinen.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare