www.tillverkning-sverige.com
NSK

Förmonterade NSK-lager sparar tid och pengar för sikttillverkare

Genom att byta till NSK:s förmonterade, fullkomligt integrerade lager skapar en tillverkare av vibrerande siktanläggningar årliga kostnadsbesparingar på 117 000 euro. Tillverkaren har tidigare haft svårigheter att montera lagret tillräckligt stabilt i den vibrerande anläggningen. Samtidigt letade företaget efter möjligheter att sänka sina tillverkningskostnader och förbättra den övergripande prestandan för sina siktar. NSK löste alla dessa utmaningar som följdes av en omfattande designgranskning av originalmaskinen.

Fabriken, som tillverkar siktanläggningar för bergtäkter och gruvor tog hjälp av NSK:s lagerspecialister för att övervinna sina utmaningar. Ingenjörer med expertis inom området föreslog utformning och tillverkning av ett komplett förmonterat lager som enkelt kunde fästas på maskinens ram utan krav på komplex montering av hus, lager eller tätningar.

NSK skapade först en skräddarsydd design med fullständiga CAD-ritningar som kunden fick godkänna. När kunden skrivit på tog NSK helt och hållet över och ansvarade för komplett lagerhus, tätningar och montering. Produkten levererades som en inbyggd enhet; förpackad, försmord och redo att anpassas efter maskinens lagerfunktioner.

Inte bara prestanda och tillförlitlighet förbättrades, för att klara de tuffa driftsförhållanden som siktanläggningar används i, kunden drog också nytta av en betydande minskning av tillverkningskostnaderna tack vare ett mycket mindre behov av komplex eftermontering.

NSK:s konstruktion fokuserar på ett skräddarsytt lagerhus tillverkat av höghållfast SG-järn (sfäroidal grafit) i kombination med NSK:s CAM-VS vibrationsspecifikationslager. Den integrerade monteringen minskar även behovet för kunden att tillverka delkomponenter såsom labyrint- och kontakttätningar.

Ytterligare fördelar med lösningen är större utmattningshållfasthet som står emot vibrationer, stötar, belastning, slitage och korrosion bättre tillsammans med en minskning av ljudnivån med 50-60 %. Slutanvändaren kan även smörja den integrerade lagerenheten när det behövs. Enklare installation har minskat de interna kostnaderna vid fabriken där siktanläggningarna tillverkas.

Tidigare hade företaget höga utgifter varje år för att dels tillverka huset i egen regi, dels inköp av lager och monteringskostnader. Nu har fabriken däremot en enda kostnad för de förmonterade lagerenheter som är kraftigt reducerad i jämförelse med tidigare kostnader. Företaget gör årliga besparingar på 117 000 euro.

1) NSK förbättrade lagerprestanda och tillförlitlighet för att klara de tuffa arbetsförhållandena som en siktanläggning kräver.Photo: Copyright (c) 2021 Nordroden/Shutterstock


Förmonterade NSK-lager sparar tid och pengar för sikttillverkare

2) En utskärning av NSK:s förmonterade, integrerade lagerenhet.


Förmonterade NSK-lager sparar tid och pengar för sikttillverkare
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare