www.tillverkning-sverige.com
NSK

Däcktillverkaren sparar nästan 100 000 euro om året med NSK:s kulskruvar

När en däcktillverkare upplevde upprepande fel på kulskruven i lufttrumman till sin däckbyggningsmaskin vände sig företaget till NSK:s expertis för att prova deras kulskruvar i HTF-serien. Genom denna höghastighetslösning som tål hög belastning kunde däcktillverkaren minska sina inköp av kulskruvar med två tredjedelar, vilket gav dem årliga besparingar på 99 128 euro.

All tillverkning inom fordonssektorn, oavsett om det är för OEM- eller eftermarknadskunder, är mycket krävande med liten eller ingen marginal för stillestånd. Efter att ha upplevt återkommande problem med kulskruvarna i lufttrumman på den process-kritiska däckbyggarmaskinen, insåg tillverkaren att de måste agera. Problemet kostade tillverkaren stora pengar i form av ökat underhåll och stillestånd i produktionen.

För att påbörja projektet anlitade företaget expertis från NSK, en specialist inom linjär rörelseteknik. Som en del i sitt erbjudande, utformat för att ge kunden ökat värde, genomförde erfarna ingenjörer på NSK en kulskruvsanalys och en genomgång av maskinen för att se vad problemet var. Teamet fann att kvaliteten och specifikationen av den befintliga kulskruven inte räckte till för de belastningar som däckbyggarmaskinen krävde.

Som en lösning rekommenderade NSK däcktillverkaren att testa NSK:s HTF-serie med kulskruvar för höga laster och höga hastigheter, vilket visade sig vara mycket framgångsrikt och ledde till fullt tekniskt godkännande.

NSK:s HTF-seriens kulskruvar har en speciell spårprofil och en fettbevarande A1-tätning som undviker all kontaminering från omgivande miljö. En ytterligare innovativ funktion med dessa kulskruvar är att de kan utrustas med SRC (Smooth Return Coupling) för skruvar med fin stigning eller ett återcirkulationssystem med änddeflektorer för medium stigning, accelererande matningshastighet och minskat buller. Alla tillverkare som använder sig av kulskruvar i HTF-serien kommer att kunna dra nytta av maximal tillåten dynamisk belastning och maximal livslängd tack vare korrekt lastfördelning.

Genom att introducera kulskruven i HTF-serien till däckfabriken lyckades NSK förlänga livslängden med 50 procent samt öka drifttid och effektivitet. Genom färre utbyten av kulskruvar sparar företaget 99 128 euro per år. Däcktillverkaren får dessutom fördelar som
minskade oplanerade stillestånd och förlängningen lägre underhållskostnader.


1) En däcktillverkare upplevde upprepande problem med kulskruven i lufttrumman till sin processkritiska däckbyggningsmaskin. Foto: Shutterstock


Däcktillverkaren sparar nästan 100 000 euro om året med NSK:s kulskruvar

2) Alla som använder kulskruvar i HTF-serien kommer kunna att dra nytta av maximal tillåten dynamisk belastning och maximal livslängd tack vare korrekt lastfördelning. Foto: NSK
 

Däcktillverkaren sparar nästan 100 000 euro om året med NSK:s kulskruvar
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare