www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB KONTRAKTERAT AV STORA ENSO FÖR ATT OPTIMERA PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN MED MES VID TVÅ SVENSKA KARTONGBRUK

Stora Enso uppgraderar till ABB:s Manufacturing Execution System (MES) för högre effektivitet och produktivitet i bruken. Uppdaterat MES installeras för att framtidssäkra systemen mot cybersäkerhetshot.

ABB KONTRAKTERAT AV STORA ENSO FÖR ATT OPTIMERA PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN MED MES VID TVÅ SVENSKA KARTONGBRUK

Stora Enso, en ledande global leverantör av förnybara lösningar, har tecknat avtal med ABB om uppgradering av två av sina svenska bruk till ABB Ability™ Manufacturing Execution System (MES) för massa och papper. Syftet är att administrera och effektivisera end-to-end-produktionen och förbättra brukens totala effektivitet.

Övergången till ABB:s MES innebär nya och skräddarsydda funktioner som uppfyller Stora Ensos specifika anläggningskrav. Framför allt kommer systemet att ha gränssnitt till brukets affärssystem, DCS, QCS, WIS, laboratorieenheter och mer för verklig integration och ökad överblick över system och processer längs hela tillverkningskedjan. Det ger operatörer, arbetsledare, produktionstekniker och brukschefer insikter för att agera och optimera, vilket i sin tur ökar produktiviteten och slutproduktens kvalitet samtidigt som det minskar spillet.

Avtalet gäller installation på två av Stora Ensos anläggningar. Skoghalls bruk är en modern producent av förnybar och återvinningsbar premiumkartong. Skoghalls bruk producerar också blekt och oblekt kraftmassa i en enkel fiberlinje med kontinuerlig kokning samt kemisk-termomekanisk massa (CTMP). Anläggningen för barriärskikt i Forshaga, tre mil norr om Skoghall, utvecklar och producerar många olika barriärlösningar och laminat som krävs i vissa förpackningar för att hålla livsmedel färska och öka hållbarhetstiden.

Hela installationen får support genom ett globalt serviceavtal som träder i kraft efter driftsättningen 2023. Integrationen kommer att effektivisera administrationen och ge en sömlös instrumentering och synkronisering för alla parter som är inblandade i driften på bruken. Den kommer också att minska cybersäkerhetsriskerna.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare