www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB SAMARBETAR MED PACE CCS

ABB och Pace CCS inleder ett samarbete för att leverera en lösning som minskar kostnaden för att integrera avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i ny och befintlig industriell verksamhet.

ABB SAMARBETAR MED PACE CCS

I arbetet med att göra avskiljning, transport och lagring av industriella koldioxidutsläpp mer tillgängligt har ABB ingått ett partnerskapsavtal med Pace CCS, ett ledande globalt företag inom tekniska lösningar för den här marknaden.

Tillsammans ska de två företagen utnyttja sin respektive expertis för att göra det lättare för industriföretag att implementera CCS-infrastruktur genom att minska CAPEX och de operativa investeringarna som krävs för att ta sig in på den här marknaden.

CCS omfattar avskiljning av koldioxidutsläpp (CO2) från industriella processer och att transportera dem från produktionsplatsen, via fartyg eller i en pipeline, för lagring under jord. För att länder ska nå sina nollutsläppsmål måste användandet av den här tekniken inom industrin öka med 120 gånger till år 2050, enligt en analys från McKinsey & Company 1. Om detta uppnås kan CCS ensamt minska koldioxidutsläppen från industrisektorn med 45 procent.

ABB och Pace CCS kommer att använda digital tvillingteknik som skapar en virtuell kopia av en verklig process eller anläggning. Tekniken simulerar designstadiet och testar scenarier för att leverera proof of concept och säkerställa att designen är lämplig för ändamålet. Detta kommer att visa kunderna hur man smidigt övergår till CCS-verksamhet. Lösningen kartlägger olika scenarier, inklusive underjordisk modellering, och den inkluderar ABB Ability™ OPTIMAX® energiledningssystem för att prognostisera och hantera energiförbrukningen.

ABB har som mål att driva energieffektiviseringen inom industrin och hjälpa sina kunder att minska sina årliga koldioxidutsläpp med minst 100 megaton till år 2030.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare