www.tillverkning-sverige.com
ABB News

SCANIA TESTAR FRAMGÅNGSRIKT PILOTSYSTEM FÖR MEGAWATTLADDNING

Nästa generations elektriska Scania-lastbil genomför första laddsession med ett pilotsystem för megawattladdning (MCS) från ABB E-mobility.

SCANIA TESTAR FRAMGÅNGSRIKT PILOTSYSTEM FÖR MEGAWATTLADDNING

Scania har framgångsrikt installerat och testat ett pilotsystem för megawattladdning från ABB E-mobility, vilket är en milstolpe i utvecklingen av en effektiv laddningslösning med hög effekt för tunga fordon. Tekniken kommer att göra det möjligt att halvera laddningstiden för tunga fordon.

Båda företagen har åtagit sig att möjliggöra en framtid med nollutsläpp från transporter och ta ledningen i utvecklingen av morgondagens teknik redan idag. Utvecklingen av en lösning för snabbladdning av kommersiella elfordon, som också kommer att ge betydande räckvidd, är ett stort steg mot att öka försäljningen av tunga fordon som kan köras fossilfritt.

Den inledande testningen, som ska visa att det är tekniskt genomförbart med högeffektsladdning, är ett första viktigt steg mot det framtida MCS-systemet från ABB E-mobility. Detta kommer att resultera i en successiv utbyggnad av laddare med hög effekt, med början från 1500 Ampere och så småningom med hela MCS-omfattningen på upp till 3000A. Detta är en laddningsstandard som både Scania och ABB E-mobility har investerat i och varit med och utvecklat i samarbete med CharIN (MCS-standarden väntas 2024).

MCS-tekniken är avgörande för Scanias långväga elektriska lastbilar, där både kör- och vilotider är reglerade enligt lag. Fordonet kan köras i högst 4,5 timmar innan föraren måste ta en 45-minuters paus och under denna tid måste lastbilen ladda tillräckligt med energi för att köras i ytterligare 4,5 timmar. På grund av batteriernas storlek är det viktigt med både snabb och kraftfull laddning.


SCANIA TESTAR FRAMGÅNGSRIKT PILOTSYSTEM FÖR MEGAWATTLADDNING
Tekniken kommer att göra det möjligt att halvera laddningstiden för tunga fordon.

Från och med i år kan Scania erbjuda lastbilar med MCS-standardkontakt till kunder med specifika och uttalade behov, med produktionsstart 2024. ABB E-mobility kommer att introducera nästa generation av sin MCS-teknik i slutet av 2024/början av 2025.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare