www.tillverkning-sverige.com
norelem

Studentprojekt med kaffemaskin får boost av norelems komponenter och expertis

norelem har stöttat ett studentprojekt på kandidatnivå vid Wiens tekniska universitet med ett antal av de komponenter som behövdes för att förverkliga studenternas idéer.

Studentprojekt med kaffemaskin får boost av norelems komponenter och expertis

Med ambitionen att visualisera så många som möjligt av de tekniska processerna i kaffebryggning konstruerade studenterna en avancerad kaffemaskin, som gick under namnet kaffemaskin 2.0.

Maskinen bestod av två huvuddelar och demonstrerar processen för att rosta kaffebönorna, likaväl som extraktionsprocessen. De gröna kaffebönorna rostas genom att använda en reaktor med fluidiserad bädd som separerar kaffebönans silverhinna med hjälp av en cyklon och värmeväxlare. Till extraktionsmoment använder man sig av en kvarn, en värmetank med elpatron, en suspensionstank samt en filtreringsanordning.

Processen börjar med att gröna kaffebönor hälls genom en skruvtransportör. Bönorna rostas sedan i reaktorn med fluidiserad bädd med hjälp av en fläkt och luftvärmare. Medan bönorna rostas pumpas vatten från en tank genom reaktorns värmeväxlarrör som förvärmning. De rostade bönorna transporteras sedan vidare till kvarnen med hjälp av en ”bönlyft”, där de senare mals till kaffepulver. Det förvärmda vattnet har pumpats vidare upp i värmetanken och sprutas på kaffepulvret genom ett sprutmunstycke. Slutligen filtreras blandningen och resulterar i ett drickfärdigt kaffe.

För att möjliggöra projektet har norelem bidragit med diverse komponenter, såsom svängbara hjul med låsning och robusta rörformade handtag som används för enkel transport och uppställning av maskinen. Skruvar och andra standardkomponenter används också till monteringen av reaktorn med fluidiserad bädd.

För att transportera bönorna till kvarnen behövdes en kuggremsaxel och en stegmotor samt en lagerenhet som användes för att dels montera kuggremskivan, dels för att spänna kuggremmen. norelem levererade även underhållsfria lagerhus och en precisionsaxel, som styrs av stegmotorn, till stöd för den lastbärande roterande plåten som det färdiga kaffet serverades på. Avslutningsvis användes gummibuffertar för att minimera vibrationerna och täckprofiler för att skydda systemet från smuts, damm och kaffespill.

Detta är ännu ett exempel på projekt i en lång lista av studentprojekt som har fått stöd av norelem. Genom att främja unga talanger uppfyller norelem ACADEMY inte bara en av sina viktigaste affärsideologier utan även en av norelems bredare målsättningar, vilket är att vara till nytta inom alla aspekter av tillverkningsindustrin.

norelem Academy är dessutom engagerad i att stötta ingenjörerna under hela deras karriär, genom att erbjuda en rad olika utbildningsprogram. I detta ingår att förmedla kunskap om vanligt förekommande komponenter och att tillhandahålla teknisk undervisning inom olika designämnen. norelem Academy lägger stor vikt vid att främja utbildning och stötta därför olika studentprojekt med gratis material och värdefull teknisk vägledning från sitt expertteam.

För mer information: besök norelem.se

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare