www.tillverkning-sverige.com
ABB News

ABB BISTÅR MED ELEXPERTIS VID STOR ANLÄGGNING FÖR GRÖN VÄTGAS I DANMARK

Den 1 GW stora anläggningen kommer att producera 90 000 ton grön vätgas per år, vilket motsvarar ungefär 1,9 miljoner oljefat per år.

ABB BISTÅR MED ELEXPERTIS VID STOR ANLÄGGNING FÖR GRÖN VÄTGAS I DANMARK

ABB har anlitats av det danska företaget H2 Energy Esbjerg ApS för att tillhandahålla grundläggande elteknikstöd för kraftdistribution från nätanslutningspunkten för elektrolyser och annan processutrustning vid 1 GW-anläggningen för vätgas i Esbjerg och vätgasdistributionsnav i Fredericia i Danmark. Anläggningen hör till de största vätgasprojekten i Europa och ska producera upp till 90 000 ton vätgas per år – motsvarande 1,9 miljoner oljefat per år.

Med det här projektet, en order som lades under tredje kvartalet 2023, bygger ABB vidare på sin expertis inom Power-to-X-sektorn för utveckling av grön vätgas, vilket redan innefattar samarbeten i Sverige, Norge och på andra håll i Danmark.

Power-to-X-anläggningen (PtX) i Esbjerg, som planeras tas i drift 2027, ska konvertera förnybar el från havsbaserad vindkraft till grön vätgas för att stötta utfasningen av fossila bränslen inom tung industri och vägtransporter. Vätgasen kan också användas för produktion av gröna e-bränslen som metanol och ammoniak.

Projektet som drivs av H2 Energy Esbjerg ApS förväntas skapa upp till 60 permanenta arbetstillfällen och tillhandahålla tillräckligt med grön vätgas för att klara årsbehovet vad gäller bränsleförbrukning för över 10 000 lastbilar, ungefär hälften av alla lastbilar i Danmark, och tung industri.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare