www.tillverkning-sverige.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Pepperl+Fuchs: Absolut säker X-axelposition

Robust sensorteknik och utvärderingsenhet för SIL3 och PL e.


Att bestämma en säker och absolut position kräver vanligtvis mycket komplex teknik. Pepperl+Fuchs erbjuder mycket enklare lösningar för denna process, baserad på en kombination av den nya PUS utvärderingsenheten med safePXV eller WCS-sensorer. Säkerhetsfunktioner (SF) i enlighet med SIL3 och PLe kan därför uppnås med minimalt krav på integrering.

Det beröringsfria absoluta positioneringssystemet safePXV kräver enbart en kamerastödd sensor, eftersom det har intern redundans genom flerfärgade Data Matrix-koder. För linjärstyrda applikationer som exempelvis monorail-transportörer och automatiserade lagersystem möjliggör systemet millimeterprecision på upp till 10 kilometer långa spår.

I det robusta WCS positionskodningssystemet för absolut positionering i utomhusmiljöer används rostfritt stål i en kodskena med fördjupningar. I den säkra versionen övervakar två U-formade läshuvuden skenan och säkerställer tillförlitlig detektering på spårdistanser upp till 314,5 meter, även i ogynnsamma förhållanden som exempelvis på hamnkranar.

Redundanta signaler från sensorerna bearbetas och utvärderas av den säkra utvärderingsenheten PUS-F161 via två kanaler. Enheten fungerar som gateway till en fieldbus. Den genererar ett säkert positionsvärde (SafePos SF) som även kan användas för att bestämma en säker övervakningshastighet (SafeSpeed SF). Applikationer som integrerar sensorer och utvärderingsenheten är certifierad enligt IEC 61508 för SIL3 och enligt EN 13849 för PLe. Dessa möjliggör snabb och enkel driftsättning genom förcertifiering och förkonfigurering.Pepperl+Fuchs: Absolut säker X-axelposition
PUS F161 B säker utvärderingsenhet


Download URL
https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_TXpFMlZscFZSazVpZDNkUk5IWndjMmhNVGtnd1p6MDk&download=1Pepperl+Fuchs: Absolut säker X-axelposition
WCS positionskodningssystem med utvärderingsenhet för säker och absolut positionering i utomhusmiljöer.

Download URL
https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_YlRSb1NFNXBNazE1VjNFellrNTJObkpNTVRVMFFUMDk&download=1Pepperl+Fuchs: Absolut säker X-axelposition
SafePXV-systemet erbjuder multipel redundans: Flerfärgade koder, sensor med kamera och tvåfärgad LED-ring, säker utvärderingsenhet. 

Download URL
https://myconvento.com/public/get_file.php?id=enc2_ZGxKT1dGVm5OVEJQUWtGcFNHaDBRWGN4UXpkRlVUMDk&download=1

www.pepperl-fuchs.com


 
 
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare