www.tillverkning-sverige.com
ABB News

SAMSUNG C&T OCH ABB INGÅR AVTAL OM ATT UTVIDGA KAPACITETEN FÖR SMARTA BYGGNADER

Samsung C&T:s fastighetsförvaltningssystem ska integreras med ABB:s hemautomation för att utvidga smart uppkoppling från hela fastigheter ned till enskilda enheter.

SAMSUNG C&T OCH ABB INGÅR AVTAL OM ATT UTVIDGA KAPACITETEN FÖR SMARTA BYGGNADER

För att förbättra levnadsförhållandena och energieffektiviteten i stora bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och flerbostadshus ingår ABB Smart Buildings och Samsung Construction & Trade (C&T) Corporation idag ett nytt globalt avtal för att tillsammans leverera integrerad, holistisk byggnadsautomatisering, tillförlitlig energidistribution och energihanteringslösningar. Detta följer efter ett separat globalt avtal som undertecknats tillsammans med Samsung Electronics i april 2022 om att driva fram en holistisk smart teknik för bostadsfastigheter genom integrering av ABB-free@home® och Samsung SmartThings.

Avtalet signalerar en intention att integrera holistiska bygglösningar som Samsung C&T:s smarta hemplattform Homeniq, ABB-free@home® och ABB i-bus® KNX i ett enda fastighetshanteringsverktyg, vilket kan bredda potentiella tjänster för hem och byggnader avsevärt. Genom att kunna välja mellan appen Samsung Homeniq, appen ABB free@home och ABB:s väggpaneler kan boende styra alla smarta hemenheter från Samsung och ABB från ett gemensamt användargränssnitt. Samarbetet är avsett att möta den ökande kundefterfrågan på integrerade, lättanvända och flexibla produkter och lösningar och utgör ytterligare en milstolpe för att möjliggöra bättre energihantering, sänka energikostnaderna och få en förbättrad livskvalitet.

Den nya möjligheten att hantera och övervaka alla energinätsystem i fastigheterna förväntas också sänka anslutningsavgifterna genom att minska effekttopparna och påskynda avkastningen på investerat kapital från solcellsutrustningar (PV).

Byggnader står för 40 procent av energiförbrukningen och för 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser men de tekniker som snabbt utvecklas utlovar att avsevärt minska dessa nivåer. Det nya avtalet med Samsung C&T kommer att leda till ytterligare kombinerade innovationsinitiativ där samarbetet om en nyligen förbättrad fastighetshanteringsplattform står i fokus. Efter en initial koncepttestning som genomfördes tidigare i år i Korea håller man på att identifiera ytterligare gemensamma pilotprojekt i Europa, Asien och Mellanöstern.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare