www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK utvecklar teknik för diagnos av smörjfettsnedbrytning för användning på plats

NSK håller på att utveckla en världsnyhet: en metod med hög precision för snabb och exakt diagnos av återstående livslängd för smörjfett. Företaget kommer att leverera lösningen i form av en mobilapp, vilket gör det möjligt för användare att på plats analysera smörjmedlets tillstånd när det används i lager och linjära rörelsesystem. Denna innovativa funktion kommer minska behovet av inspektioner och kostnaderna för påfyllning, samt hjälpa företag att implementera strategier för underhåll som bygger på faktiska förhållanden. NSK är för närvarande på jakt efter input och feedback från kunder inför lanseringen av sin nya app.

En rad olika typer av maskiner och utrustning, från verktygsmaskiner till järnvägsvagnar, använder fettsmorda produkter som lager, kulskruvar och linjärstyrningar. Smörjfettet försämras dock med tiden när maskinerna används, dvs. att kunna inspektera smörjmedlet på plats är avgörande för att maximera drifttid och OEE (overall equipment effectiveness). Under de senaste åren har allt fler företag gått över från en tidsbaserad underhållsstrategi för utrustning till en som utgår från tillstånd. Det finns därför ett behov av en diagnosmetod för smörjmedelsnedbrytning som snabbt och med hög noggrannhet kan utnyttjas på plats. En sådan app skulle också bidra till att motverka arbetskraftsbrist och vara en hjälp i arbetet med koldioxidneutralitet.

Befintliga högprecisa diagnosmetoder bygger på laboratorieanalys, men detta innebär också höga kostnader, utmaningar i samband med användning på plats och en lång väntan på resultat. Metoder som utnyttjar visuell besiktning eller en densitometer är därför vanligare, men de lider av bristande noggrannhet. Därför fyller många företag på smörjmedel onödigt tidigt för att säkerställa stabil drift, vilket leder till onödigt hög förbrukning.

Med detta i åtanke började NSK utveckla en mycket mer praktisk, kostnadseffektivare, snabbare och mer exakt metod för diagnos av smörjfettsnedbrytning. En viktig funktion är att den nya appen från NSK kan analysera graden av smörjmedelsnedbrytning med hjälp av bara ett litet fettprov. Kemiska förändringar av smörjfettets basolja och tillsatser uppstår över tid på grund av värme från driften och oxidation. Dessa kemiska förändringar gör att smörjmedlets molekylstruktur förändras och absorberar mer kortvågigt ljus, vilket påverkar dess färg. Smörjfettet i sig är vitt när det är nytt, blir gult eller orange i takt med att det används och blir till slut svart, vilket innebär att det har nått slutet av sin livslängd. NSK:s app kvantifierar smörjfett utifrån dess färg för att på så vis beräkna återstående livslängd.

NSK har mer än 40 års erfarenhet av egen utveckling av smörjfett, vilket gör att företaget kan bygga sin nya teknik för diagnos av smörjfettsnedbrytning på en djup förståelse av smörjmedlens kemiska sammansättning.

1) Den nya mobilappen från NSK använder teknik för diagnos av smörjfettsnedbrytningNSK utvecklar teknik för diagnos av smörjfettsnedbrytning för användning på plats

2) Förändringen i smörjfettets färg under användningstiden är tydlig

NSK utvecklar teknik för diagnos av smörjfettsnedbrytning för användning på plats

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare