www.tillverkning-sverige.com
ABB Sweden News

ABB ROBOTICS SAMARBETAR MED INNOVATIVT STARTUPFÖRETAG INOM TEKNIK FÖR ATT LEVERERA HÅLLBARA OCH RIMLIGT PRISSATTA BOSTÄDER

Transformativ teknik använder mikrofabriker med robotar för att bygga rimligt prissatta och hållbara bostäder.

ABB ROBOTICS SAMARBETAR MED INNOVATIVT STARTUPFÖRETAG INOM TEKNIK FÖR ATT LEVERERA HÅLLBARA OCH RIMLIGT PRISSATTA BOSTÄDER

ABB Robotics tillkännager ett samarbete med det brittiskbaserade startupföretaget inom teknik, AUAR, för att främja användningen av mikrofabriker med robotar för att bygga rimligt prissatta, hållbara och energisnåla trähus.

AUAR:s transformativa strategi för att integrera robotautomation i byggprocessen är avsedd att tackla bristen på utbildad arbetskraft, främja hållbarheten och förbättra hälsa och säkerhet genom att använda robotar i ett globalt nätverk med lokala mikrofabriker. Dessa mikrofabriker ska bygga energisnåla, rimligt prissatta hus av träbaserade skivmaterial. AUAR rapporterar idag att man har slutfört en 2,6 miljoner GBP startfinansieringsomgång lett av deep-tech- och AI-finansierande Miles Ahead tillsammans med ABB Robotics & Automation Ventures och flera andra investerare.

ABB är redan mycket involverade i att hjälpa byggföretagen att automatisera sina processer. ABB:s robotar används brett inom en rad olika typer av montering av modulenheter samt byggprojekt med 3D-utskrifter runt om i världen, liksom i akademiska projekt där man forskar kring nya sätt att integrera robotautomation i byggverksamheten.


ABB ROBOTICS SAMARBETAR MED INNOVATIVT STARTUPFÖRETAG INOM TEKNIK FÖR ATT LEVERERA HÅLLBARA OCH RIMLIGT PRISSATTA BOSTÄDER

Samarbetet med AUAR följer efter tillkännagivandet att ABB arbetar tillsammans med det tyska konsultföretaget Porsche Consulting för att utveckla nya innovativa branschmetoder för modulär hustillverkning.

AUAR:s automatiserade mikrofabriksstrategi innebär en lösning på många av de utmaningar som byggföretag ställs inför, till exempel problem med försörjningskedjan, projektleveranser samt brister i kvalitet och utbildad arbetskraft.

Konventionella byggnader består av tusentals olika komponenter som skeppas från olika delar av världen, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att automatisera byggprojekten. AUAR:s mål är det motsatta – att arbeta med en typ av material och en typ av maskin för att avsevärt förenkla försörjningskedjan.

Produktionsprocessen använder sig av standardiserade träbaserade skivmaterial. En robot kapar skivmaterialet till olika komponenter och monterar dem i enheter som sedan transporteras till byggplatsen, vilket innebär att helt skräddarsydda hus kan byggas på några veckor.


ABB ROBOTICS SAMARBETAR MED INNOVATIVT STARTUPFÖRETAG INOM TEKNIK FÖR ATT LEVERERA HÅLLBARA OCH RIMLIGT PRISSATTA BOSTÄDER

Många av monteringsarbetena är automatiserade men AUAR:s strategi stöttar lokala arbetstillfällen genom att främja användningen av mikrofabriker som ligger i nära anslutning till byggplatserna där lokala leverantörer och underleverantörer kan koordinera leveranserna.

Strategin med mikrofabriker är flexibel för att kunna tillgodose olika marknadskrav. Varje anläggning kan anpassas efter de lokala behoven och det finns möjlighet att skala upp produktionen genom att lägga till fler modulära robotceller.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare