www.tillverkning-sverige.com
ABB Sweden News

ABB FÖRST MED ATT UPPNÅ EFTERSTRÄVAD IE6-HYPEREFFEKTIVITET MED MAGNETFRIA MOTORER

Den beprövade synkrona reluktansmotorn (SynRM) är den första magnetfria konstruktionen som uppnår IE6-hypereffektivitet – en eftersträvad effektivitetsnivå som enligt ABB har 20 procent lägre energiförluster jämfört med liknande IE5-motorer.

  new.abb.com
ABB FÖRST MED ATT UPPNÅ EFTERSTRÄVAD IE6-HYPEREFFEKTIVITET MED MAGNETFRIA MOTORER

ABB är den första tillverkare som erbjuder den eftersträvade IE6-effektiviteten i en magnetfri SynRM-konstruktion. Det är den senaste utvecklingen av den väl beprövade SynRM-tekniken som ABB var pionjär med 2011. Dessa motorer är attraktiva för innovativa kunder som vill framtidssäkra sin maskinpark genom att anpassa den till marknadens högsta nivå av energieffektivitet. Tidiga användare av IE6-hypereffektiva motorer kan dra fördelar av lägre energikostnader och högre produktivitet och samtidigt överträffa nuvarande hållbarhetsmål.

”Motordrivna system i industrianläggningar är stora energislukare, och därför finns det en enorm potential att minska utsläppen och uppnå klimatmålen genom att maximera deras effektivitet. Våra nya magnetfria SynRM-motorer, som uppnår de effektivitetsnivåer som förväntas för framtida IE6, lyfter också energibesparingarna till en ny nivå”, säger Stefan Floeck, divisionschef för IEC lågspänningsmotorer på ABB Motion. ”SynRM är ett utmärkt exempel på det engagemang för innovation som ligger i vårt DNA. Eftersom IE6 SynRM har samma storlek som motsvarande IE3-induktionsmotor är det enkelt och okomplicerat att byta ut äldre motorer. Det gör det möjligt för kunder att uppgradera till moderna, högeffektiva produkter för att framtidssäkra sin verksamhet i en värld med fluktuerande energikostnader.”

ABB:s breda utbud av SynRM-motorer har satt riktmärket för magnetfri design. Motorernas effektivitet har utvecklats från IE4 till de IE5-versioner som lanserades 2019. IE6 betraktas som nästa logiska steg som visar SynRM-teknikens kapacitet och tekniska överlägsenhet. Trots att ingen officiell, allmän branschstandard har utarbetas ännu, har varje högre IE-klass hittills inneburit 20 procent lägre energiförluster än den föregående. ABB fortsätter på den vägen med IE6 SynRM.


ABB FÖRST MED ATT UPPNÅ EFTERSTRÄVAD IE6-HYPEREFFEKTIVITET MED MAGNETFRIA MOTORER

SynRM förenar prestandan hos permanentmagnetmotorer med enkelheten och servicevänligheten hos induktionsmotorer, vilket ger hög energieffektivitet som garanterar kort återbetalningstid. Rotorn har varken magneter eller lindningar och får praktiskt taget inga effektförluster. Konstruktionen kräver inte heller några sällsynta jordartsmetaller och har ett brett användningsområde tack vare det stora utbudet av passande frekvensomriktare (VSD) som ger de nödvändiga kontrollmöjligheterna.

ABB:s SynRM-motorer ingår i ABB:s EcoSolutions™-serie för kunder och partner som kan göra mer hållbara val genom den ökade transparensen om varje produkts cirkulära värde och miljöpåverkan. Det borgar för ett informerat och ansvarsfullt beslutsfattande. Produkterna i serien uppfyller ett antal fastställda nyckeltal i ABB:s ramverk för cirkularitet och har en miljöproduktdeklaration enligt ISO 14025 typ III som är verifierad av en extern tredje part.

De magnetfria SynRM-motorerna är bara en del i ABB:s omfattande premiumsortiment av högpresterande motorer som bygger på 140 års expertis, vilket garanterar maximal tillförlitlighet kombinerat med ett åtagande om hållbarhet. ABB inser att en enda teknik inte är svaret på alla kunders behov och strävar därför efter att behärska alla motortekniker. Det är därför som ABB, förutom SynRM, även kan uppnå förväntade nivåer för framtida IE6-effektivitet med PM- och PMaSynRM-teknik – en hybridteknik som förenar SynRM-utförandet med permanentmagnetens ”extra skjuts”. ABB kan erbjuda den rätta lösningen baserad på ett omfattande utbud av hypereffektiva teknikbyggstenar för att möta alla bransch- och applikationsspecifika behov.

www.abb.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare