www.tillverkning-sverige.com
Solar Edge News

SolarEdge lanserar global energioptimeringsplattform

SolarEdge Technologies har lanserat SolarEdge ONE for C&I, en mjukvarubaserad energioptimeringsplattform för kommersiella och industriella solenergiapplikationer, som kommer att bli allmänt tillgänglig under de kommande månaderna.

  www.solaredge.com
SolarEdge lanserar global energioptimeringsplattform

SolarEdge ONE för C&I är bolagets första energioptimeringsplattform, utvecklad av SolarEdge specifikt för operatörer av större solenergianläggningar, aktörer inom drift- och underhåll (O&M) och företagsmarknaden. Den är utformad för att automatiskt och kontinuerligt hantera anläggningens energiproduktion, lagring och förbrukning, vilket gör det möjligt för företag att maximera energibesparingarna och uppfylla sina miljömål genom att använda dataanalys i realtid för att fatta intelligenta beslut.

SolarEdge ONE för C&I erbjuder avancerad monitorering av solceller och verktyg för hantering av solcellsflottan, speciellt utformad för C&I-applikationer. Mjukvaruplattformen kommer att leverera djupgående prestandaanalys över hela solcellsflottor, ner till panelnivå. Dessutom är den avsedd att hjälpa operatörer och underhållsteam att minimera driftstopp och minska antalet besök på anläggningen, med funktioner som felsökning på distans, enhetshantering och fjärrkonfiguration. Plattformens varningssystem gör det möjligt att proaktivt reagera på kritiska problem för att förlänga systemets prestanda.

Plattformen SolarEdge ONE for C&I är utformad för att fungera som ett enda ekosystem för styrning och hantering av anläggningens samtliga energitillgångar, inkluderat solceller, lagring, elfordonsladdare och fastighetsfunktioner, såsom exempelvis värme, ventilation och belysning. Den kommer att ge olika intressenter i en organisation insikter om energi och är avsedd att eliminera behovet av komplicerade tredjepartsintegrationer. 


SolarEdge lanserar global energioptimeringsplattform

Zvi Lando, Chief Executive Officer på SolarEdge, kommenterar: “SolarEdge ONE för C&I är en kulmen på våra senaste strategiska förvärv av mjukvaruföretagen Wevo för hantering av elbilsladdning och Hark för optimering av energitillgångar i byggnader, samt vår expertis och kunskap i att utveckla en dedikerad lösning för energioptimering för C&I.

"Den omfattande lösningen kompletterar vår hårdvaruportfölj av växelriktare och våra nya lagringssystem för C&I och kommer att erbjuda kunderna ett komplett integrerat-ekosystem med optimering för energibesparingar, från en enda leverantör. Vi tror att den här lösningen kommer att ge ett betydande värde för företag i deras energiomställning, genom att tillhandahålla en tekniskt avancerad och framtidssäkrad lösning som kan utvecklas i takt med deras förändrade behov.”

För att få lära dig mer, besök SolarEdge på Intersolar: Hall B4, Monter110.

www.solaredge.com

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare