www.tillverkning-sverige.com
Leuze SE

2- eller 3-stråliga ljusbommar för maskinsäkerhet?

Flerstråliga ljusbommar används för åtkomstskydd på maskiner och system. Användningen av dessa skyddsanordningar beskrivs i standarden EN ISO 13855 - Positioning of Safeguards, som ersatte den tidigare versionen EN 999 från år 2010. Eftersom införandet av EN ISO 13855 resulterade i förändringar i detaljer, uppstår frågan om 2-stråliga ljusbommar för maskinsäkerhet fortfarande kan användas på nya maskiner. För befintliga maskiner är frågan om 2-stråliga system måste ersättas av 3-stråliga system.

2- eller 3-stråliga ljusbommar för maskinsäkerhet?

När trädde EN ISO 13855 i kraft?


Harmoniserade standarder listas i Official Journal of the European Union. Där anges att EN ISO 13855: 2010, ersätter den tidigare standarden EN 999:1998 med verkan från december 2010.

Vad har förändrats? Vilka förändringar har gjorts i EN ISO 13855 jämfört med EN 999 med avseende på användning av 2-stråliga- eller 3-stråliga skyddssensorer?

I EN ISO 13855 definieras strålhöjder för att förhindra att personer både kryper under och tar sig över ett skyddat område. För detta ändamål får bottenstrålen inte monteras högre än 300 mm ovanför referensplanet och överstrålen får inte installeras lägre än 900 mm över referensplanet. Dessa värden anges i standarden i kapitel 6.2.2. Tabellen från EN 999 med den fördefinierade kombinationen av ett antal strålar och strålhöjd har flyttats till informativa bilaga E i EN ISO 13855. Tekniskt sett är tabellen därför inte längre en del av standarden.


2- eller 3-stråliga ljusbommar för maskinsäkerhet?
Bild 1: 2-strålig skyddssensor och 3-strålig skyddssensor


2- eller 3-stråliga ljusbommar för maskinsäkerhet?
Bild 2: Endast 3-stråliga sensorer klarar de strålhöjder som krävs enligt EN ISO 13855

Varför är en 2-strålig skyddsanordning normalt otillräcklig enligt EN ISO 13855?

Ett 2-stråligt system har ett strålmellanrum på 500 mm. Som anges i EN ISO 13855, för att förhindra att någon ska kunna krypa under, måste den nedre strålen ha en höjd av ≤ 300 mm. Övre strålen är då på en höjd av ≤ 800 mm; vid denna höjd är det dock möjligt att ta sig över. Om enheten är installerad på ett sådant sätt att möjligheten att ta sig över förhindras måste övre strålen vara på en höjd av ≥ 900 mm. Den nedre strålen är då på en höjd av > 400 mm, varpå det är möjligt att krypa under. Som jämförelse uppfyller ett 3-stråligt system automatiskt båda villkoren, vilket visas i bild 2. 

Vilka användningsområden är fortfarande möjliga för 2-stråliga system, enligt standarden?

Bilaga E till EN ISO 13855 (tekniskt sett inte en del av standarden) innehåller följande anmärkning: “För den lägsta strålen [se även 6.2.2.a)] får 400 mm endast användas om riskbedömningen tillåter detta. i enskilt fall måste användaren därför kunna argumentera på grundval av respektive riskbedömning, varför en 2-strålig skyddsanordning är tillräcklig på den aktuella platsen. Det är fel att förvänta sig att EN ISO 13855 kommer att ge någon form av stödjande argument.

Hur viktiga är kraven i typ C-standarder?

Typ C-standarder gäller vardera för specifika maskintyper och kan inte överföras till andra maskintyper. Typ C-standarder har prioritet framför typ B-standarder, som EN ISO 13855. Vid innehållsrelaterade avvikelser mellan typ B- och typ C-standarder gäller innehållet i typ C-standarden, även om den senaste typ C-standarden inte återspeglar den senaste tekniken. Typ C-standarder revideras också regelbundet, vilket generellt innebär att förändringar av det aktuella innehållet i typ B-standarder förväntas.

Vilka krav följer det europeiska maskindirektivet för tillverkare och integratörer?

Maskindirektivet 2006/42/EC anger följande krav i Appendix I Sect. 1: Tillverkaren av en maskin eller tillverkarens auktoriserade representant ska se till att en riskbedömning genomförs för att fastställa hälsoskydd och säkerhetskrav som gäller för maskinen. Maskinen måste sedan konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultaten av riskbedömningen.

Enligt maskindirektivet finns det därför tekniskt sett ingen skyldighet att hänvisa till, eller följa, en standard som EN ISO 13855. Att uppfylla harmoniserade standarder ger dock juridiska fördelar.

Vilka krav följer av det europeiska direktivet kring användning av arbetsutrustning 2009/104/EC för operativa företag?

Enligt Use of Work Equipment-direktivet är arbetsgivare skyldiga att tillhandahålla säker arbetsutrustning. För detta ändamål måste riskerna med arbetsutrustningen bedömas med jämna mellanrum. Om bedömningen identifierar en fara måste skyddsåtgärderna anpassas i enlighet därmed. Omställning från en 2-strålig ljusbom till en 3-strålig ljusbommar är därför nödvändig om resultatet av riskbedömningen indikerar detta.

Jörg Packeiser
Strategic Marketing Management Safety
Leuze electronic GmbH + Co. KG

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare