www.tillverkning-sverige.com
EATON

Motorskydd för energieffektivitet: Eaton är IE3-redo

Krafthanteringsföretaget Eaton har genomfört omfattande tester på produkter i sin populära motorreglerserie för att bekräfta deras lämplighet för användning med de senaste högeffektiva IE3-motorerna. Hela DIL-serien med kontaktorer samt PKZ- och PKE-motorskyddsbrytare har nu visat sig vara lämpliga för en effektiv och tillförlitlig kontroll av IE3-motorer och har därför utsetts till "IE3-redo".

Motorskydd för energieffektivitet: Eaton är IE3-redo
Bildtext: Eatons DIL-serien med kontaktorer samt PKZ- och PKE-serien med motorskyddsbrytare är lämpliga för tillförlitlig drift av IE3-motorer

ERP-direktivet (Energy-related Products Directive), som syftar till att öka effektiviteten i energikrävande produkter, har gjort det nödvändigt för motortillverkarna att göra ändringar i sina konstruktioner. Tjockare tråd används nu för lindningar för att minska motståndet, lamineringar är optimerade för att minska förlusterna från magnetiska fält och högre kvalitetsstål minimerar hysteresförluster.

Dessa förändringar innebär att högeffektiva motorer har ökad induktans, vilket leder till större startström. Kontaktorer och motorskyddsbrytare måste tillförlitligt klara denna utveckling.
Som en av världens ledande experter på kontroll och skydd av motorer har Eaton undersökt denna fråga på djupet, och har genomfört omfattande praktiska tester. DIL-serien med kontaktorer, till exempel, har testats för att bekräfta lämpligheten för användning med IE3-motorer för DOL-start på offentliga och privata strömförsörjningsnät, för Y/D-start, för användning med mjukstartare, till exempel de i DS7-serien och för användning med PowerXL frekvensomriktare.

Eaton har också uppgraderat egenskaperna hos PKZ- och PKE-motorskyddsbrytare så att de passar IE3-motorer. Detta var nödvändigt eftersom startströmmen är 8x normal fullström, som anges i den nuvarande upplagan av EN 60947-4-1, vilket inte är tillräckligt för IE3-motorer.

Om skyddsanordningarna inte hade uppgraderats hade de kunnat utlösas i vissa fall, trots att inget fel uppstått. Detta kunde ha lett till farliga incidenter, såsom kontakt- ”studs” vilket kan ge upphov till kontaktskador eller till och med svetsning.

För att eliminera dessa risker och för att säkerställa maximal tillförlitlighet och säkerhet, klarar Eatons produkter nu startströmmar så höga som 12 till 15.5 x fullström. Det är troligt att dessa höga faktorer snart kommer att bli branschstandard, eftersom arbete pågår för att uppdatera EN 60947-4-1 för att planera för IE3-motorer.
Eaton hjälper användarna att göra rätt val, dimensionering och samordning av styranordningar och brytare för specifika tillämpningar genom att göra mjukvaruverktyg tillgängliga som inkluderar ett konfigureringsverktyg för motorstartkombinationer, och CurveSelect, ett program för att välja skyddsenheter för kortslutning och överbelastning. Dessa verktyg finns tillgängliga kostnadsfritt från www.eaton.eu/selectiontools.

För mer information, besök www.eaton.eu/IE3. För de senaste nyheterna, följ Eaton på Twitter (@Eaton_EMEA) eller på Linkedin (Eaton EMEA).


Motorskydd för energieffektivitet: Eaton är IE3-redo

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare