www.tillverkning-sverige.com
NSK

NSK-lager reducerar felen på betongglättare till noll

Återkommande fel på lagren i en betongglättare ledde till omfattande stillestånd, kostsamma produktionsbortfall och höga underhållskostnader. För att komma till rätta med problemet vände sig kunden till NSK:s experter, som gjorde om både hjulnav och axeltapp (med korrekt specificerade lager). Denna åtgärd reducerade felfrekvensen från 20 per år till noll, vilket ger besparingar för kunden på 68 607 euro.

Med byggbranschens ofta pressade tidsscheman krävs maskiner som användarna kan lita på med lång drifttid och för att inte hamna efter i tidtabellen. Tid är pengar, oförutsedda förseningar på grund av felaktig utrustning kan visa sig bli extremt dyra, både ekonomiskt och i form av missnöjda kunder.

Återkommande fel på en av företagets betongglättare sågs som ett allvarligt problem och att hitta en lösning fick högsta prioritet av företagets ledningsgrupp. NSK:s expertteam av ingenjörer gjorde en undersökning av maskinen och de trasiga lagren. De fann att det huvudsakliga problemet satt i kassetterna och berodde på dålig hjuldesign och inträngning av föroreningar (som ett resultat av felaktig lagerspecifikation). Krävande arbetsförhållanden är normalt för den här typen av finkänsligt arbete.

Lösningen var långt ifrån okomplicerad - det skulle krävas en fullständig omgörning av hjulnavet och axeltappen inklusive en förseglad rullagerenhet som valts speciellt för maskinens laster, enligt NSK:s analys. Genom att använda sig av NSK:s fullkomplementa tätade lagerenheter, säkrade med låsringar i den yttre ringen, var det möjligt att öka belastningen. Dessutom gav de integrerade tätningarna bättre skydd för lagren.

Kunden följde förslagen och tog fram en ny axel och lagerhus som passade till NSK:s omdesignade navenhet.

NSK:s fullkomplement cylindriska rullager erbjuder förbättrade kontakttätningar för att förhindra inträngande av främmande partiklar och vatten, en hög belastningsgrad (radiell och axiell) och har en korrosionsbeständig fosfatbeläggning för att säkerställa användning i miljöer utomhus. Lagren är försmorda med litiumfett och kan enkelt fyllas på via eftersmörjningshål på både inre och yttre ring. Vid behov kan en låsring (DIN 471) appliceras på den yttre ringen.

Genom att minska antalet stillestånd på maskinen från 20 till noll per år uppnår kunden besparingar på 68 607 euro per år tack vare eliminering av driftstopp och behov av reservdelar, tillsammans med minskade underhållskostnader. Som en sista punkt tillhandahöll NSK även konsultation på plats där man gick igenom bästa råden för smörjning och montering.
 
1) NSK har fullständigt omdesignat betongglättarens hjulnav och axeltapp.


NSK-lager reducerar felen på betongglättare till noll

2) NSK:s fullkomplementa cylindriska rullagerenheter med tätningar.


NSK-lager reducerar felen på betongglättare till noll

 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare