www.tillverkning-sverige.com
NSK

CMZ och NSK firar över 25 års tekniksamarbete

Den världskända spanska svarvtillverkaren CMZ firar över 25 års tekniskt samarbete på högsta nivå med linjärrörelse- och lagerspecialisten NSK. Tillverkarens maskiner innehåller NSK-innovationer så som kulskruvar, linjära styrningar och superprecisionslager. Det fortlöpande partnerskapet hjälper CMZ att befästa sin ledande position i Europa och exportera över 80 % av sin produktion tack vare hög prestanda och effektivitet på tillverkarens svarvar.

CMZ är ett familjeägt företag och en av de tekniskt ledande inom svarvtillverkning, med en historia som går tillbaka mer än 75 år. Under de senaste tre decennierna har företagets tekniska utveckling fortlöpt genom partnerskap med premiumleverantörer som exempelvis NSK, som hjälper företaget att producera fler än 500 maskiner per år.

Samarbetet mellan CMZ och NSK inleddes 1996 med TBI-serien svarvar. Detta var den första maskinen som använde NSK:s kulskruvar, med extern kulåtercirkulation och många andra funktioner anpassade till verktygsmaskiner. CMZ blev snart övertygad om att NSK erbjöd den mest lämpliga tekniken för företagets svarvar och inledde exklusiv användning av NSK:s kulskruvar.

År 2000 lanserade CMZ sin TL-serie svarvar, vilket innebar ett betydande tekniskt språng bland annat med anledning av torntekniken, där man frångick beroendet av elektromekanik till att införliva servokontroll. CMZ experimenterade också med produktionen av en ny spindeldocka med integrerad motor.

För att öka styvheten och uppnå en kompakt design började tillverkaren använda NSK dubbelradiga, cylindriska rullager tillsammans med BTR vinkelkontaktkullager för att ta upp axiella belastningar. Detta visade sig vara ett beslut som innebar ett mycket fördelaktigt steg framåt för att klara spindeldockans mycket höga krav på stark prestanda vid hög hastighet.

NSK utvecklade sina serier av högpresterande rullager; ROBUST BAR och BTR, specifikt för marknadens senaste generations svarvar som måste leverera maximal prestanda med minimala temperaturfluktuationer för att uppnå hög precision. För att möta kundens specifika krav finns lagren i kontaktvinklar på 30º eller 40º och kan innehålla keramiska rullelement för applikationer som kräver högre hastigheter. CMZ:s spindeldockor kräver en exakt monteringsprocess. Företaget byggde sitt första sterila rum på sin anläggning i Zaldibar år 2000 och har sedan dess byggt ytterligare ett på sin Seuner-fabrik. Specifik luftbehandling i de sterila rummen är ett måste för korrekt montering av denna typ av spindeldocka, vilket ställer krav på temperatur- och relativ fuktighetskontroll, samt trycksättning för att avlägsna damm och partiklar i enlighet med ISO Class 8-standarden.

Ytterligare en innovation som gynnar CMZ är NSK:s kulskruvar med mutterkylning, som sätter nya standarder för verktygsmaskiners precision och hastighet. Fördelarna är bland annat lägre kostnader, kompakt design och enklare system jämfört med kyldesignen för en ihålig axel.

En annan fördel är temperaturkontroll även vid höga hastigheter för att bibehålla mikrometerprecision - ett grundläggande krav för moderna verktygsmaskiner. Dessutom underlättar systemet effektiv spindelkylning.

När CMZ utvecklade maskinen i TD-serien för storskaliga svarvapplikationer, användes inbyggda NSK-kulskruvar med mutterkylning i de axlar som används för mer repetitiva rörelser och där värmealstring kan orsaka felaktigheter i svarvningen.

Tack vare denna konstruktion har CMZ idag en produktkatalog av svarvar med högre precisionsnivåer även med vid arbete med större arbetsstycken.

CMZ vet att NSK kan hantera alla deras utvecklingsbehov, tack vare nära kontakt med de tekniska avdelningarna i Japan. På så sätt håller sig CMZ uppdaterade om tekniska innovationer, såsom linjära rullstyrningar med speciella system för att skydda mot föroreningar och de senaste kulskruvs- och lagerlösningarna.

En av de senaste CMZ-maskinerna på marknaden är TTL-seriens CNC-svarv med tvillingspindlar, en modell som tydligt visar det framgångsrika samarbetet mellan CMZ och NSK.

Den högproduktiva TTL-modellen använder sig speciellt av NSK:s RA-serie linjärstyrningar Utvecklad för att klara av en kombination av rörelser mellan torn och spindelhuvuden, med effekt från synkronmotorer. Här utvecklade NSK en uppsättning linjära guider för att införliva sitt banbrytande K1-smörjsystem, som applicerar olja under hela maskinens livslängd och omvandlar den till en hållbar och miljövänlig lösning som uppfyller CMZ:s förväntningar. Idag tillverkar företaget cirka 100 svarvar ur TTL-serien varje år.

CMZ utvecklas ständigt. Digitalisering är ytterligare ett pågående projekt, där NSK är nära involverade i processen. CMZ har höjt ribban för digital övervakning och datainsamling på spindlar och lager.

Hållbarhet är också prioriterat, särskilt när det gäller oljeförbrukning. Här erbjuder NSK lösningar med skydds- och smörjsystem som aldrig behöver bytas ut, vilket ger en betydande minskning av oljeförbrukningen. CMZ och NSK diskuterar löpande olika lösningar för att minimera spill i företagets senaste svarvkonstruktioner.

Precis som i alla tidigare utvecklingsprojekt under de senaste 25+ åren kommer NSK fortsatt att stötta CMZ i sin ambition att ligga steget före på marknaden. Partnerskapet mellan de två företagen är starkt tack vare en grund av ömsesidigt förtroende och förståelse.

1) 1) NSK:s dubbelradiga cylindriska rullager förbereds för montering på spindlarna till CMZ-svarven i ett sterilt rum.


CMZ och NSK firar över 25 års tekniksamarbete

2) CMZ:s TD-serie svarvar använder NSK:s kulskruvar med mutterkylning, som möjliggör snabbare och mer exakta maskiner 
 

CMZ och NSK firar över 25 års tekniksamarbete

3) CMZ:s TTL-svarvar med tvillingspindlar använder linjärstyrningar från NSK RA-serie för att underlätta rörelse mellan torn och spindelhuvuden


CMZ och NSK firar över 25 års tekniksamarbete
  
4) CMZ:s TTL-serie tvillingspindelsvarv, visad utan kapsling.

CMZ och NSK firar över 25 års tekniksamarbete
 
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare