www.tillverkning-sverige.com
British Steel

Corus väljer Eurotunnel för förlängning av järnvägens livslängd med 50 %

Tunneln under Engelska Kanalen är den mest använda järnvägslinjen i Europa med en årlig trafik på mer än 100 miljoner ton, vilket snabbt orsakar nedbrytning av rälsen både i tunneln och i terminallooparna. Studier utförda av Corus med dess bainitiska och MHH extra hårda värmebehandlade räls är menade att förlänga deras livslängd med 50 %.

Corus väljer Eurotunnel för förlängning av järnvägens livslängd med 50 %
Eurotunnel stöter på två typer av problem relaterade till slitningar på rälsen. För det första, i tunneln är rälsarna angripna av sprickor (utmattningsskador), vilket innebär att operatören regelbundet måste slipa dem och byta ut dem när trafiken har nått 650 miljoner ton, jämförbart med ungefär vart sjätte år. För det andra, rälsen i terminallooparna i Frankrike och England slits extremt snabbt på grund av banans obetydliga kurvradie (mellan 300 och 500 m). Dessa linjer används av pendeltågen som vänder och går tillbaka genom tunneln i motsatt riktning.

För att lösa dessa två problem har studier, understödda av franska staten, påbörjats inom ramen av konkurrenskraftiga klusterprojekt; I – TRANS – TTSA (Track Train System Availability). Järnvägens subprojekt drivs av Corus Rail France, i partnerskap med Railtech för termitsvetsning av rälsar samt av INSA Lyon, som är det universitet där hållbarhet och sprickningsmekanismer studeras.

Corus har lagt upp räls för tre testområden i tunneln. Främst, den bainitiska gradens räls för lastbilar. Denna typ av stål är känt för dess motstånd mot utmattning inom den mekanisktekniska industrin, men är en innovation inom järnvägen. Dessa stål är mer motståndskraftiga, men är även svårare att handskas med; valsjärnsämnets fabrikationsprocess måste justeras och den rätta kemiska blandningen identifieras. Därefter har MHH extra hårda värmebehandlade räls lagts i de två terminallooparna. Framför allt motståndskraftiga stål, som till exempel används för tungt lastade gruvspår. Produktionen har blivit möjlig tack vare utvecklingen av en specifik värmebehandlingsprocedur, vid Corus anläggning vid Hayange, som motverkar behovet av rullriktverk i slutskedet. Denna procedur lämnar kvar en extremt låg nivå av spänning i rälsen, som väsentligt minskar risken för sprickspridning i spårets hållfasthet.

Den verkliga meningen med studien är att förlänga rälsens livslängd med 50 %, både i tunneln och i terminallooparna. MHH-testerna utfördes i april och september 2007, de bainitiska i januari och mars 2007. Resultaten är klara, men studien kommer inte att vara komplett förrän om ytterligare fyra år. Det långsiktiga kommersiella målet är att byta ut det 56 km dubbla spåret i tunneln och de totala 15 kilometrarna av loopar i Frankrike och England.

Omkring 15.000 ton värmebehandlad järnvägsräls har av Corus levererats till Eurotunnel under de senaste fyra åren.
 

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare