Globalt proffsnätverk för säker automation – Pilz systempartnerprogram – världen över

2019-07-04
Med systempartnerprogrammet stärker automationsföretaget Pilz närvaron för företagets produkter och lösningar världen över: Kunder kan snart beställa kompletta lösningar med säker automationsteknik från Pilz via utvalda och certifierade partner.

Systempartner är företag som är fristående från Pilz. De hjälper maskintillverkare eller operatörer att genomföra automationsprojekt. Kunderna får på så vis enhetliga lösningar som kombinerar systempartnerns ingenjörskunskap med Pilz kunnande inom säkerhet. Pilz systempartner finns inom en rad olika branscher. Kunderna får tillgång till en passande lokal systempartner för alla typer av utmaningar.

Uppgifter blir till lösningar

Systempartner erbjuder tjänster som stöd till kunder vid genomförandet av säkra automationskoncept. Allt från val av produkter till systemintegration och validering av maskiner. Systempartner arbetat tätt tillsammans med Pilz under hela processen. De är väl insatta i hur Pilz produkter och system fungerar och är redo att hjälpa kunden på plats. Pilz backar upp med ett brett utbud av säkerhets- och automationstjänster under maskinens hela livscykel.

Certifierade partner

Pilz arbetar långsiktigt tillsammans med sina systempartner: Programmet bygger på teknisk support och kvalifikation från Pilz, stöd i projekthanteringen och en certifiering av högsta kvalitet. Partnerföretagen måste uppfylla stränga krav och revideras regelbundet av Pilz. Den kontinuerliga kvalifikationen är en viktig del av systempartnerprogrammet. Utbildning om aktuell teknik, Pilz produkter och internationella säkerhetsstandarder är en obligatorisk del av programmet och en förutsättning för certifieringen.

www.pilz.com