www.tillverkning-sverige.com
Norelem

Så minimerar standardkomponenter driftstopp och skapar kontinuitet

David Messant, Production Manager hos standardkomponentspecialisten norelem, redogör för hur standardkomponenter kan användas för att implementera digitala, supply chain- och robotbaserade lösningar för att minimera driftstopp och maximera produktiviteten.

Så minimerar standardkomponenter driftstopp och skapar kontinuitet

Traditionellt har teknik och tillverkning varit beroende av att människor och maskiner arbetar sida vid sida. Detta beroende skapar emellertid också risker - om en maskin går in i oplanerat driftstopp, eller maskinoperatören inte är tillgänglig, kan hela produktionslinjen stanna. Som en konsekvens drabbas intäkter och vinster, och om de inte löses snabbt kan hela affärsverksamheten vara i fara.

För många tillverkare hänger överlevnaden på att man kan reducera dessa problem men lösningen på problemet kan också vara nyckeln till ännu högre produktivitet. Så kallad Industry 4.0-teknik, som automatisering, AI och digitalisering, gör det redan möjligt för företagen att hålla sig online och hjälper till att öka produktiviteten och effektivisera produktionen.

Trots att tekniska förändringar i fabriken eller anläggningen är idealet, kan det i praktiken ta månader, om inte år, att genomföra dessa fullt ut och de kanske inte alltid är tillgängliga. Det är här tillverkarna kan titta på standardkomponenter istället, som har förmågan att sänka kostnaderna, maximera effektiviteten över hela produktionen och göra anläggningen mer motståndskraftig mot oförutsedda händelser.

Motståndskraft och flexibilitet
En anledning till att standardkomponenter bidrar till ökad motståndskraft är att de ger efterfrågad flexibilitet. Denna flexibilitet är i linje med en av de senaste årens omtalade trender, "framtidens fabrik".

Dessa fabriker definieras av sin avancerade tillverkningsteknologi och att de har vissa egenskaper, varav en är att snabbt kunna byta produktion och anpassa sig efter behov. Men för att göra detta måste produktionslinjer kunna snabbkonfigureras av företagets tekniker.

Här spelar standardkomponenter en roll. Istället för att investera i skräddarsydda, komplexa maskiner och kostsamma skräddarsydda komponenter, kan konstruktörer använda standardkomponenter för att snabbt och enkelt ändra fabriksinstallationen.

Delar som kugghjul, snäckväxlar, styrskenor, motoriserade positioneringssystem och mer finns tillgängliga i ett standardiserat sortiment av storlekar och material från norelem. Det handlar helt enkelt om att ha kunskap, know-how och tillgång för att säkerställa att företag monterar nya maskiner.

Med maskiner tillverkade av standardkomponenter får man också extra skydd om någon komponent behöver tas ur drift - då kan den snabbt anskaffas och bytas ut, vilket hjälper till att minimera risken för långa, oväntade stillestånd.

Automationens roll när produktiviteten maximeras
Automation har förändrat tillverkningssektorn under de senaste två decennierna. Stora robotarmar som vrids över fabriksgolvet är vanliga nu. Samtidigt arbetar samarbetsrobotar (s.k. cobots) tillsammans med människor på ett säkert sätt för att omsorgsfullt ta hand om repetitiva, tråkiga och smutsiga jobb. Det är tydligt att automatisering är nyckeln till modern tillverkning.

Även om ingen kan förutsäga nästa steg inom tillverkning, är det naturligt att tillverkarna börjar undersöka hur robotik och automatisering kan hjälpa deras verksamhet - både när det gäller att skala upp produktionen och möjliggöra för verksamheten att fortsätta vid personalbrist. Även om många människor är rädda för att robotar tar över jobb, tar detta steg inte nödvändigtvis bort behovet av människor, eftersom människor är viktiga för att övervaka operationer och tolka data.

Hinder som många små till medelstora tillverkare finner är dock att det första utlägget, underhållet och servicen av nya maskiner hindrar dem från att använda robotik.

Det är här som standardkomponenter kan sätta automatisering inom räckhåll. Med snäckväxlar, reglage, remmar, remskivor, kugghjul och mer, allt tillgängligt i olika standardiserade storlekar och material, kan tillverkare snabbt och enkelt automatisera olika delar av sina processer utan behov av skräddarsydda, kostsamma komponenter och tredjepartskonstruktörer.


Så minimerar standardkomponenter driftstopp och skapar kontinuitet

Digitalisering och fjärrarbete
Nästa steg med automatiseringen är att ta itu med behovet av digitalisering och fjärrarbete. De senaste händelserna har lyft fram en uppenbar svaghet i tillverkningssektorn - utan människor som står vid maskinerna och övervakar så stannar produktionen.

För att övervinna denna svaghet är det absolut nödvändigt att tillverkningssektorn kan anpassa sig till olika arbetsförhållanden, som att ha förmågan att hantera robotar på distans. Trots att tekniken nu gör det möjligt för operatörerna att kontrollera maskiner utanför arbetsplatsen, är underhållssidan vid tillverkningen mycket svårare.

Det beror på att underhållsbehovet vanligtvis bestäms av visuella inspektioner, men detta är inte möjligt på distans. Om det inte finns någon process för fjärrunderhåll tillsammans med fjärrbearbetning, kan detta medföra faror som att komponenter slits så att de inte går att reparera, samt oväntade maskinfel.

För att lösa detta kan delar av maskiner digitaliseras så att underhållstekniker kan diagnostisera problem och lösa dessa på distans.

Genom att lägga till sensorer till utrustningen kan tekniker till exempel övervaka fysiska parametrar som värme och vibrationer. Detta eliminerar behovet av långvariga och trista diagnostester, samtidigt som det ökar sannolikheten för tidig korrigering istället för flera besök på anläggningen. Att ha tillgång till data säkerställer också att rätt delar och standardkomponenter kan beställas och maskinen kan repareras så snabbt som möjligt.


Så minimerar standardkomponenter driftstopp och skapar kontinuitet

Standardkomponenter - konstruktionens ryggrad
Turbulenta tider kan få alla verksamheter att skaka, men med den normalt praktiska karaktären av teknik och tillverkning så känns verkningarna mycket mer akuta. Tillverkare måste vara flexibla för att ta sig ur stormar i framtiden. Förmågan att övervaka, kontrollera, justera och anpassa processer är avgörande för att minimera driftstopp, öka produktiviteten och säkerställa kontinuitet i framtiden.

Även om det finns gott om prat kring fördelarna som kan uppnås med ny, omvälvande och ofta förvirrande teknik, så finner många tröst i vad de vet när det råder kristider. Standardkomponenter är ryggraden i tillverkningen, vilket förenklar processen när det handlar om att säkerställa att företag kan fokusera på en snabb återgång till maximal effektivitet.

För mer om norelem, besök www.norelem.se

Författare - David Messant, Production Manager på norelem
David Messant är Production Manager på norelem med stor erfarenhet inom konstruktion och tillverkning. Han har varit anställd på norelem sedan 2007, och innan sin nuvarande roll innehade han positionen som Workshop Manager. Hans roll och ansvar inkluderar hantering av produktions- och underhållsteam på norelem, rekrytering och utbildning, tekniska utvecklingsprojekt och strategier för maskininvesteringar.

Utanför arbetet är David en ivrig cyklist och idrottsman. Han har i många år varit en del av U.V. Aube Troyes cykelteam och är nu ordförande för klubben och valdes också till chef för 2020 Paris-Troyes cykeltävling 2020.

  Mer information…

LinkedIn
Pinterest

Gå med i 155 000+ IMP-följare