MAPLESOFT

Nära 500 MapleSim-licenser

Maplesoft™ introducerar sin senaste modellerings- och simuleringsmjukvara, MapleSim™, som har mottagit ett enormt gensvar runt om i världen. Nära 500 licenser såldes under de första sex månaderna efter tillkännagivandet i december 2008. Efter lyckade pilottester har MapleSim, med stor spridning, snabbt erkänts.

MAPLESOFT

MapleSim 2 och Maple 13 i nya språkutgåvor

De nyligen utgivna produkterna MapleSim 2 och Maple 13 finns nu tillgängliga på flera språk. Produkterna är baserade på Maplesoft’s kärnteknologi, som inkluderar världens mest avancerade symboliska beräkningsmotor och revolutionära fysikaliska modelltekniker.

Ingersoll Rand

ARO 65:1 högtrycks kolvpumpar

ARO Fluid Technologies, en enhet inom Ingersoll Rand Industrial Technologies, introducerar nydesignade högtrycks kolvpumpar och pumpsystem som är ideala för förflyttning av mediumoch högviskositetsmaterial. Nya ARO 65:1 kolvpump är svaret på lösningen när tryckfärg, tätningsmedel, bindemedel och andra tunga material skal pumpas.

Tsubaki Kabelschlepp

CoverTrax 1555

CoverTrax 1555 från KABELSCHLEPP har utvecklats speciellt för tuffa miljöer. Denna täckta kabelbärare ger ett effektivt skydd mot metallchips, damm och smuts, och hindrar främmande objekt från att komma in i kabelutrymmet.

HMS Industrial Networks AB

Anybus X-gateway – minska infrastrukturkostnaden med hjälp av den ledande leverantören av industriella gateways

Nätverk som används inom industriell automation är ofta inkompatibla med varandra. Anybus X-gateways kopplar samman de olika nätverken och skapar en länk mellan alla typer av fältbussar och industriella Ethernetsystem. X-gateways är även fullt kompatibla med PLC-nätverk från Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi. X-gateways gör därmed systemintegration betydligt enklare.

NORD Drivesystems

SK 225E och SK 235E

SK 200E-familjen med ekonomiska decentraliserade frekvensväxelriktare har utökats med två nya modeller, SK 225E och SK 235E, utmärkande för att stödja AS Interface. Dessutom, genom att skapa ett drivkraftssystem som är speciellt attraktivt i ekonomiska termer, gör detta gränssnitt livet enklare vid I/O-nivån för användare av storskaliga installationer genom förenklad kabling.

Amiantit

Chmielnickij’s vattenförråd

Staden Chmielnickij (300.000 inv), i den polska regionen Podolia, har länge haft problem med tillgång på dricksvatten. I det flödande tryckluftsfyllda vattensystemet, som byggdes för många år sedan, används järnbetongsrör som nu är omoderna. Åtskilliga misslyckade försök med att förse staden med rent vatten har resulterat i risken att vattentillförseln för hela staden upphör. För säkerhets skull var det alltså nödvändigt att bygga upp ett nytt vattenledningssystem. AMITECH POLAND förvärvade kontraktet för detta arbete.

MAPLESOFT

Maple 13 och MapleSim 2

MaplesoftTM lanserar nu två av sina kärnprodukter - MapleSimTM, ett högkvalificerat, multidomänmodellerings- och simuleringsverktyg samt MapleTM, den tekniska beräkningsmjukvaran för ingenjörer, matematiker och vetenskapsmän. Dessa produkter baseras på Maplesofts kärnteknologi, som inkluderar världens mest avancerade symboliska beräkningsmotor och revolutionerande fysiska modelleringstekniker. Tillsammans bildar de skärkantsverktyg för design, modellering och högkvalificerad simulering som kan minska kostnader och reducera produktcykeltiden med veckor och månader.

Gå med i 155 000+ IMP-följare